gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol – Informare ședință de Consiliu Local 12 decembrie 2022, începând cu ora 16.00

Avatar photo by

Mâine, 12 decembrie 2022, începând cu ora 16.00, vă avea loc ședință Consiliului Local Techirghiol în sala de ședințe din cadrul Primăriei Orașului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 24.

Vă prezentăm mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobării consilierilor locali.
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE(MMSS).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Centrul de Radiologie Dentară R Dental Societate cu Răspundere Limitată – Întreprindere Socială de Inserţie.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului Techirghiol.
5. Proiect de hotărâre privind prorogarea până la 01.01.2024 a aplicării prevederilor art.2 din H.C.L. nr. 186/26.11.2021.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile-terenuri din domeniul privat al orașului Techirghiol.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetăţean de Onoare al oraşului Techirghiol”.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru obiectivul „ALTERNATIVA TECHIRGHIOL”.
9. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 95/16.06.2022 privind schimbul de terenuri între proprietari oraş Techirghiol şi moşt. def. Ţiţimeaua Zoiţa şi însuşirea rapoartelor de evaluare .
10. Proiect de hotărâre privind încadrarea unor străzi din oraşul Techirghiol în categoria III – strada colectoare, conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Listei de priorități cuprinzând persoanele îndreptățite să beneficieze de o locuință socială, conform O.U.G. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura pentru înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Techirghiol.
13. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 181/2022 privind aprobarea scoaterii din evidențe, din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri – mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale oraș Techirghiol.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav din oraşul Techirghiol pentru anul 2023.
15. Diverse.

You may also like