gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare închiriere imobil pentru realizarea de servicii medicale

Avatar photo by

În Monitorul Oficial a fost publicat un anunț de servicii de închiriere de de bunuri imobiliare proprii, prin licitație, aparţinând domeniului public al Oraşului Murfatlar, județul Constanța.

Detalii despre imobilul oferit spre închiriere

Potrivit documentului, umează să fie închiriat un imobil înscris în Cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, Calea Bucureşti nr. 44, constând în clădire cu regim de înălţime P+1E, în suprafaţă utilă de 216,82 mp, proprietate publică a Oraşului Murfatlar, pentru realizarea de servicii medicale – spitalizare de zi.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.12.2022, ora 16.30.

Data-limită de depunere a ofertelor este 28.12.2022, ora 10.00.

În ceea ce privește adresa la care trebuie depuse ofertele, aceasta este următoarea:oraşul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 1, parter – Registratură, oraşul Murfatlar, jud. Constanţa.

Privitor la numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă este de un exemplar, în două plicuri sigilate: unul interior şi unul exterior.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 28.12.2022, ora 13.00, sala de şedinţe a Oraşului Murfatlar, etaj 1, oraşul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa.

You may also like