gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Convocare Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 12.12.2022, ora 12,00

Avatar photo by

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(2) și art.179 alin.(2) lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 12.12.2022, ora 12,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

 • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
 • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

  Constanța 07.12.2022

 

                                                                                                 Contrasemnează:

 Președinte,               Secretar General al Județului,

   Mihai Lupu               Nesrin Geafar

 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.798 din 07.12.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară pentru data de 12.12.2022, ora 12,00.

 

 1. Proiect de hotărâre nr.334/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

                                                                                  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.335/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța. 

                                                                 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.336/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada.

                                                                 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.337/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

                                                                    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.338/06.12.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, pe anul 2022.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.339/06.12.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație lncluzivă „Maria Montessori” Constanța, pe anul 2022.

                                                                                  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.340/06.12.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2022.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.341/06.12.2022 privind aprobarea proiectului Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Constanța și a cheltuielilor legate de proiect.

                                                                    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.342/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanța. 

                                                                                  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotătâre nr.343/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2022, pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța Căluțul de mare.

                                                                                  Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.344/06.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2022, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.345/06.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanta.

                                                                 Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.346/07.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.

                                                                    Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.347/07.12.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, pe anul 2022.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.348/07.12.2022 privind suplimentarea numărului burselor de ajutor social pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța, an școlar 2022-2023.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.349/07.12.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit, încasat suplimentar în anul 2022, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.

                                                                            Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like