gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Castelu – Informare întrunire Consiliul Local 13.12.2022

Avatar photo by

Consulul Local Castelu a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 13.12.2022, ora 16.00. Întâlnirea aleșilor locali se va desfăşura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 60, jud. Constanţa.

Pe ordinea de zi se află șase proiecte de hotărâre inițiate de primarul Nicolae Anghel:

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Drugă Ilie Nelu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice si declararea ca vacant a locului de consilier local;

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorări a contribuabililor care îşi plătesc taxele şi impozitele locale până la data de 31 martie;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Castelu pentru anul scolar 2022 – 2023;

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Comuna Castelu Constanţa în anul școlar 2022-2023;

Proiect de hotărâre privind privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului pivat al comunei Castelu, județul Constanța;

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 1.000 lei pentru familia Micu Tănase și Micu Ioana din sat Castelu, care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

Întrebări, interpelări, petiții. Membrii comisiilor pe domenii de specialitate se vor întâlni în data de 12.12.2022, ora 14.30 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 60, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel: Comisia nr. 1 pentru punctele nr. 2, 4, 5 și 6, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 3 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 1 precum și pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

You may also like