gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Saligny – Informare proiect „Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Făclia – zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța”

Avatar photo by

Primăria comunei Saligny a aprobat proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind bun de uz și interes public local a rețelei de alimentare cu apă dobândită în cadrul investiției „Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Făclia – zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța”,

Consilul Local Saligny s-a întrunit pe data de 23 noiembrie și a aprobat proiectul mai sus menționat. Bunul prevăzut mai sus urmează să fie inventariat și atestat ca aparținând domeniului public al UAT Saligny, județul Constanța, cu parcurgerea etapelor prevăzute de art.289 din Codul Administrativ.

Facem precizarea că în anul 2017, Primăria Saligny a obținut, prin Programul Naționalde Dezvoltare Locală – PNDL, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fondurilor Europene, aprobarea a patru proiecte.

Două din acele proiecte aveau ca scop dezvoltarea infrastructurii de pe raza localității Făclia, zona Tabără, unde locuiesc aproximativ 60 de familii. Cele două proiecte au fost „Extindere rețea iluinat public, sat Făclia, zona Tabără, comuna Saligny” – cu o valoare de 550.400 lei și rețea de apă potabilă prin „Extindere rețea alimentare cu apă localitatea Făclia, zona Tabără, comuna Saligny” – cu o valoare de 535.500 lei. Rețeaua de apă a avut nevoie de o extindere cu circa 1,5 kilometri.

You may also like