gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Proiecte destinate impulsionării dezvoltării economice a județului Constanța: Hârșova, Agigea, Crucea

Avatar photo by

Proiecte destinate impulsionării dezvoltării economice a județului Constanța: Hârșova, Agigea, Crucea
Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța – ADDJC a anunțat, în cadrul documentului ce conține Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța 2021 – 2027, un număr foarte mare de proiecte dedicate impulsionării dezvoltării economice a județului Constanța, cu accent pe politicile moderne din domeniu, care tind spre o abordare integrată, în acord cu noile viziuni economice mondiale, adaptate la necesitățile reale ale județului

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța – ADDJC a anunțat, în cadrul documentului ce conține Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța 2021 – 2027, un număr foarte mare de proiecte dedicate impulsionării dezvoltării economice a județului Constanța, cu accent pe politicile moderne din domeniu, care tind spre o abordare integrată, în acord cu noile viziuni economice mondiale, adaptate la necesitățile reale ale județului.

Președintele Consiliului județean, Mihai Lupu a declarat în mai multe rânduri și împrejurări necesitatea impulsionării dezvoltării economice a județului Constanța, creșterea numărului de investitori în județ, implicit creșterea numărului locurilor de muncă, și în consecință a nivelului de trai al cetățenilor județului Constanța.

Proiectele destinate impulsionării dezvoltării economice și localitățile vizate de acestea sunt:

Hârșova
– Promovarea măsurilor active de ocupare şi sprijinirea mobilității forţei de muncă
– Studiu de identificare şi promovare a resurselor disponibile la nivelul teritoriului pentru valorificarea durabilă şi inteligentă a acestora de către mediul privat
– Crearea unei platforme de informare şi consiliere privind posibilităţile de asociere şi înfiinţare a grupurilor de producători
– Programe de investiţii pentru consolidarea trecerii de la producţia primară la industria agroalimentară, prin achiziţionarea de noi tehnologii
– Acţiuni/Programe pentru creşterea implicării comunităţii în reabilitarea mediului privat construit
– Înfiinţarea de centre de colectare a laptelului şi realizarea unor investiţii de transport, prelucrare şi procesare a laptelui
– Dezvoltarea unui centru de promovare, formare şi consultanţă în afaceri
– Construcţia unui centru multifuncţional pentru a găzdui târguri locale şi regionale
– Înfiinţarea unor incubatoare de afaceri pentru întreprinderi micro, mici şi mijlocii, în zonele periurbane şi rurale cu potenţial economic
– Sprijinirea instalării tinerilor fermieri prin suport tehnic şi juridic şi descrierea oportunităţilor de finanţare
– Crearea unor programe pentru susţinerea dezvoltării microîntreprinderilor
– Realizarea şi publicarea unei broşuri despre posibilităţile şi condiţiile accesării unui credit de către IMM – urile locale sau fonduri structurale
– Încurajarea iniţiativelor noi în domeniile de activitate nonagricolă şi dezvoltarea microîntreprinderilor
– Proiectul ”Mini întreprinzători”
– Parc industrial Hârșova
– Susţinerea modernizării exploataţiilor agricole şi forestiere prin promovarea beneficiilor rezultate din formarea parteneriatelor sau atragerea de investiţii
– Organizarea târgurilor periodice pentru produsele agricole locale
– Organizarea de campanii de informare şi ateliere de lucru în domeniul agriculturii ecologice pentru producători
– Promovarea unor proiecte tip de ferme ecologice
– Sprijinirea asocierii în vederea constituirii unei cooperative locale de valorificare a produselor ecologice

Agigea
– Atragerii agenților economici în zona portului prin asigurarea logisticii necesare în vederea dezvoltării industriale durabile
– Sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și mijlocii în domeniul industrial
– Dezvoltare și extindere zona industrială
– Dezvoltarea unor noi capacități de producție și prelucrare a materiei prime în vederea creării unor noi locuri de muncă bazate pe sectorul primar de activitate al zonei
– Realizarea unui studiu privind oportunitatea realizării unor parteneriate interinstituționale sau public-private pentru dezvoltarea unor noi afaceri în zonă
– Construcția, modernizarea și asigurarea infrastructurii necesare atragerii de noi activități economice
– Crearea unui centru de informare pentru investitori
– Sprijinirea înființării unei sucursale de bancă în Comuna Agigea
– Oferirea investitorilor unor beneficii economice, în vederea creșterii atractivității zonei
– Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru antreprenorii implicați în activități nonagricole (subvenții, programe de dezvoltare rurală,condiții de eligibilitate pentru accesarea de fonduri, prezentare de modele de bună practică, promovarea unor programe de schimburi de experiență
etc.)
– Lucrări de amenajare a spațiilor destinate unor târguri săptămânale în vederea dezvoltării activităților comerciale și promovarea evenimentelor la nivelul județului și
regiunii
– Furnizarea de servicii de consiliere și consultantă pentru fermieri în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor generale ale activității acestora
– Asigurarea necesarului de utilități și acces în zonele noi de dezvoltare a sectorului agricol
– Încurajarea și sprijinirea amenajării fermelor de subzistență și autorizarea acestora ca ferme agro-turistice

Crucea
– Construirea și dotarea capacităților de morărit și panificație
– Construirea și dotarea unor fabrici de producere a uleiurilor vegetale
– Construirea și dotarea unor capacități de abatorizare a cărnii
– Construirea unor instalații pentru brichetat rumeguș
– Înființarea și dotarea unei capacități de producție pentru prelucrarea legumelor și fructelor și ambalarea produselor finite
– Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată mare și utilizarea forței de muncă în activități cu productivitate ridicată
– Digitalizarea proceselor și procedurilor de autorizare și monitorizare a lucrărilor de construcții
– Dezvoltare centru de consultanță pentru obținerea și implementarea programelor europene la nivel local
– Sprijinirea întreprinzătorilor prin închirierea spațiilor la prețuri atractive pentru înființarea a diverse puncte locale absolut necesare: service reparații electrice, reparații auto, frizerie-coafor, notariat, avocatură, servicii bancare, sală fitness, salon de înfrumusețare, centru SPA, fabrică de
prelucrare a laptelui, brutărie
– Campanii pentru promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali și atrași pentru dezvoltarea unor activități economice în domeniul serviciilor
– Sprijin, prin punerea de terenuri la dispoziție, pentru înființarea unor spații comerciale de alimentație publică de tip supermarket
– Reîntinerirea generațiilor de fermieri
– Înființare de grupuri de producători
– Instalarea tinerilor fermieri
– Crearea facilităților necesare (utilități) pentru localizarea de afaceri în comună
– Înființarea de ferme de animale
– Realizare și dotare obor animale
– Modernizarea exploatațiilor agricole
– Crearea și dotarea de amenajări piscicole
– Cunoștințe adecvate în rândul fermierilor
– Restructurarea și modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piață

You may also like