gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Ședința ordinară a lunii noiembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Avatar photo by

Ședința ordinară a lunii noiembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Ieri, 24 noiembrie 2022, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în cadrul ședinței ordinare a lunii în curs pentru a-și manifesta votul cu privire
la cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Primul proiect admis a privit aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului
Medgidia, identificat cu număr cadastral 110657 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110657, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 1, jud. Constanța.
La următoarele patru puncte supuse votului, au fost aprobate proiectele referitoare la inițierea procedurii de vânzare a imobilelor terenuri intravilane aflate în
domeniul privat al municipiului Medgidia înscrise în Cartea Funciară cu numerele 109121, 103360, 109493 și 103130, situate în municipiul Medgidia, str. Teilor, nr. 27;
str. Progresului, nr. 2C; str. Ion Creangă, nr. 18 Bis și str. Silozului, nr. 32 E. Cu numerele șase și șapte pe ordinea de zi s-au aflat proiectele privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 198/27.10.2022 și aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul
Medgidia, județul Constanța. Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi și proiectul referitor la trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Medgidia a imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525.
În continuarea ședinței, a fost aprobată constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea comunei Mircea Vodă, județul Constanța, pentru
terenurile traversate de conductele de gaze în cadrul obiectivului de investiții „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele
Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”. Cu numărul zece pe ordinea de zi a fost aprobată declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor bunuri mobile.

De asemenea, consilierii locali au votat favorabil pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe
teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12385/15.11.2022.
În continuarea ședinței a fost aprobată reactualizarea devizului general și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Construire
creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
La punctele 13, 14 și 15 s-au regăsit proiectele cu privire la aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale Spitalului Municipal Medgidia, Municipiului Medgidia și Poliției Locale Medgidia, pentru anul 2022.
Prin următorul punct aflat pe ordinea de zi a fost aprobat proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Medgidia”, finanțat prin PNRR,
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică:

I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum și a cheltuielilor aferente acestuia.
La finalul ședinței a fost aprobată documentația de urbanism „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE INDUSTRIE, COMERȚ/BIROURI,
SPORT, AGREMENT, EDUCAȚIE”, generat de imobilul teren, identificat cu număr cadastral 100843.

You may also like