gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2022, ora 16:30

Avatar photo by

PROIECTUL ORDINII DE ZI

privind ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărâre nr. 220/10.11.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren
intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr
cadastral 110657 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110657, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109
B, Lot 1, jud. Constanța.
2. Proiect de hotărâre nr. 221/10.11.2022 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan
aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 312 mp, situat în mun. Medgidia, str.
Teilor, nr. 27, jud. Constanța, având număr cadastral 109121 și înscris în C.F. nr. 109121, în condițiile art.
364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre nr. 222/10.11.2022 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan
aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 2032 mp, situat în municipiul Medgidia,
str. Progresului, nr. 2C, jud. Constanța, având număr cadastral 103360 și înscris în C.F. nr. 103360, în
condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre nr. 223/10.11.2022 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan
aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 23 mp, situat în municipiul Medgidia, str.
Ion Creangă, nr. 18 Bis, jud. Constanța, având număr cadastral 109493 și înscris în C.F. nr. 109493, în
condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre nr. 224/10.11.2022 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan
aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 81 mp, situat în municipiul Medgidia, str.
Silozului, nr. 32 E, jud. Constanța, având număr cadastral 103130 și înscris în C.F. nr. 103130, în
condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre nr. 225/10.11.2022 pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul
H.C.L. nr. 198/27.10.2022.
7. Proiect de hotărâre nr. 226/10.11.2022 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în
blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
8. Proiect de hotărâre nr. 227/11.11.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T.
Medgidia a imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, în suprafață de 4,00 ha, identificat cu numărul
cadastral 110525 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110525.
9. Proiect de hotărâre nr. 228/11.11.2022 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în
favoarea comunei Mircea Vodă, județul Constanța, pentru terenurile traversate de conductele de gaze în
cadrul obiectivului de investiții „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în
comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”.
10. Proiect de hotărâre nr. 229/15.11.2022 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor
bunuri mobile.
11. Proiect de hotărâre nr. 230/15.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului
Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform
Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12385/15.11.2022.
12. Proiect de hotărâre nr. 231/23.11.2022 privind aprobarea reactualizării devizului general și asigurarea
cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia,
județul Constanța”.
13. Proiect de hotărâre nr. 232/23.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
14. Proiect de hotărâre nr. 233/23.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
15. Proiect de hotărâre nr. 234/23.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.
16. Proiect de hotărâre nr. 235/23.11.2022 privind aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții
nosocomiale în Spitalul Municipal Medgidia” finanțat prin PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență
instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești
publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale, precum și a cheltuielilor aferente acestuia.
17. Proiect de hotărâre nr. 207/13.10.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE PLAN
URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE INDUSTRIE, COMERȚ/BIROURI, SPORT, AGREMENT, EDUCAȚIE,
generat de imobilul teren, identificat cu număr cadastral 100843.

You may also like