gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Seimeni – Informare spațiu închiriere

Avatar photo by

În Monitorul Oficial a fost publicat un anunț de servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii, prin licitație, aparţinând domeniului privat al Comunei Seimeni, judeţul Constanţa.

Potrivit documentului, urmează să fie închiriat un spaţiu pentru desfăşurarea de activităţi de farmacie (sală de aşteptare – parter), în suprafaţă totală de 22,80 mp, aflat în incinta imobilului Dispensar Uman, aparţinând domeniului privat al Comunei Seimeni, judeţul Constanţa, conform H.C.L. nr. 19/29.03.2022 şi temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.11.2022, ora 14.00.

Data-limită de depunere a ofertelor este 06.12.2022, ora 10.00. În ceea ce privește adresa la care trebuie depuse ofertele, aceasta este Compartimentul Secretariat, comuna Seimeni, Str. Principală nr. 95, judeţul Constanţa.

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 07.12.2022, ora 12.00, comuna Seimeni, Str. Principală nr. 95, judeţul Constanţa.

You may also like