gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Chirnogeni – Informare spațiu închiriere

Avatar photo by

În Monitorul Oficial a fost publicat un anunț de servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii, prin licitație, aparţinând domeniului privat al Comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa.

Potrivit documentului, urmează să fie închiriată camera 12 din incinta Grădiniţei Plopeni din Şoseaua Constanţei nr. 36 C, satul Plopeni, comuna Chirnogeni, clădire C1, suprafaţă utilă de 24,1 mp, suprafaţă construită desfăşurată de 33,74 mp, număr cadastral 104539, carte funciară 104539, bun aparţinând domeniului public al Comunei Chirnogeni, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 51/23.09.2022.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.11.2022, ora 15.00.

Data-limită de depunere a ofertelor este 09.12.2022, ora 15.00.

În ceea ce privește adresa la care trebuie depuse ofertele, aceasta este următoarea: comuna Chirnogeni, Str. Primăriei nr. 16 bis, judeţul Constanţa.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 12.12.2022, ora 10.00, la comuna Chirnogeni, Str. Primăriei nr. 16 bis, judeţul Constanţa.

You may also like