gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Informare licitație serviciul public de transport judeţean pentru lotul 3

Avatar photo by

Consiliul Județean Constanța achiziționează servicii de actualizare a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în județul Constanța pentru Lot 3 – Grupa 3 și servicii de consultanță pe perioada de mobilizare aferenta contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport de persoane în aria teritorială de competența a județului Constanța (Loturile 1-8).

Lotul 3 cuprinde 6 trasee: Traseu 012 Constanța-Murfatlar- Poarta Albă; Traseu 013 Constanța-Cobadin-Fântâna Mare; Traseu 014 Constanța-Deleni-Dunăreni; Traseu 015 Constanța-Adamclisi-Viile; Traseu 016 Constanța-Dobromir-Oltina; Traseu 017 Constanța- Adamclisi-Ostrov Vamă.

Lotul a fost anulat, după ce s-a parcurs întreaga procedură, inclusiv în instanțele de judecată.

Valoarea estimată este de 28.000 lei fără TVA.

Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului Județean Constanța procedura de licitație deschisă organizată pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate în raza administrativ-teritorială a județului Constanța a fost finalizată, fiind atribuite 7 loturi din totalul de 8 loturi câte au făcut obiectul procedurii (51 de trasee din totalul de 57), se impune organizarea unei noi procedurii de atribuire pentru Lot 3 – Grupa 3 care nu a fost atribuit, lot pentru care este necesară actualizarea documentației de atribuire.

Pentru loturile care au fost atribuite și încheiate contracte se impune achiziționarea de servicii de consultanță specializată, ținând cont de complexitatea activităților ce trebuie realizate în perioada de mobilizare.

Termenul limită și locul de transmitere/depunere a ofertelor este 16.11.2022, ora 12:00.

Ofertele se transmit pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau se depun la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanţa.

You may also like