gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Saraiu – Informare proiect PNRR

Avatar photo by

Primăria Saraiu a primit comunicarea proiectului depus prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, în valoare totală 2.182.109,84. Această investiție vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

„Iată, după multă muncă depusă apar și rezultatele. A fost o mare bucurie când am primit comunicarea proiectului depus la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local. Pe această cale aduc mulțumiri colectivului Primăriei Saraiu pentru implicarea în acest proiect, investiție ce va dăinui peste ani, investiție pentru întreaga comunitate Saraiu”, spune Dorinela Irimia, primarul comunei.

Obiectivele Componentei C10 sunt asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

De asemenea, un alt obiectiv constă în asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Componenta C10 – Fondul Local, presupune investiții în:

Mobilitate urbană durabilă (intervenție susținută de reforma R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă)
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.
Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ (intervenție susținută de reforma R4. Îmbunătățirea calității locuirii)
Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, intervenție susținută de reformele R2. Crearea cadrului de politici pentru o transformare urbană durabilă și de R3. Crearea cadrului de politici pentru o transformare rurală durabilă: instituirea consorțiilor administrative în zone rurale funcționale
Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism (intervenție susținută de reforma R5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor)

You may also like