gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mircea Vodă – Informare ședință Consiliu Local 31.10.2022

Avatar photo by

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) coroborat cu art. 134, alin. (1), lit. a) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 262 / 24.10.2022, sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă din data de 31.10.2022, ora 1500, organizată la sediul Primăriei Mircea Vodă din str. Primăriei, nr. 47 (sala de şedinţe), cu următorul proiect al ordinii de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

Prelungirea duratei delegării mandatului de administrator al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ S.R.L. către d-na Bălan Gabriela, pentru o perioadă de 12 luni.iniţiator: primar Ionaşcu George
Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (noiembrie 2022 – ianuarie 2023).
iniţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2022.
iniţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna octombrie 2022.
iniţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă.
niţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna septembrie 2022.
iniţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E.
iniţiator: primar Ionaşcu George
Aprobarea acordării de beneficii de asistenţă socială unor categorii de persoane din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022.
iniţiator: primar Ionaşcu George

DIVERSE:

Materialele ȋnscrise pe proiectul ordinii de zi au fost trimise spre avizare tuturor celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Mircea Vodă cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă – Birou secretar general al comunei, iar cei interesaţi pot depune cerere pentru primirea documentelor.

Persoanele fizice şi juridice interesate, pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la proiectele de hotărâri, pe adresa de e-mail a Primăriei comunei Mircea Vodă (primar@primaria-mirceavoda.ro) sau la sediul din localitatea Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47.

You may also like