gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Ședință Ordinară 25 octombrie 2022

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 25 octombrie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a
dezbate şi vota cele 35 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi, trei dintre ele fiind retrase.
Din totalul proiectelor înscrise pe ordinea de zi, 15 proiecte de hotărâre au avut ca subiect
de dezbatere, operarea unor modificări față de bugetul aprobat pentru anul 2022, atât în cazul
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța, cât și în cazul a 14 instituții aflate în
subordinea CJC. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Constanţa a fost rectificat
prin diminuarea cu suma de 2.137.313 lei, faţă de bugetul aprobat anterior. Pentru mai multe
detalii puteţi consulta proiectul de hotărâre aici .


În ceea ce privește rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor
subordonate CJC, majoritatea modificărilor bugetare s-au realizat în sensul majorării acestora,
singura diminuare bugetară fiind votată în cazul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
“Albatros” Constanța, unde bugetul a fost micșorat cu suma de 84.000 lei, de la 2.283.780 la
2.199.780 lei. Bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța a fost
majorat cu suma de 139.550 lei, cel al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria
Montessori” Constanța, cu suma de 85.850 lei, iar cel al Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Constanța, a fost majorat și el, cu suma de 25.000 lei.
În scopul bunei funcționări a instituțiilor de cultură, vorbim de o majorare și în cazul Teatrului
pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța și a Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie Constanța. Mai exact, bugetul Teatrului pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare”
Constanța a fost suplimentat cu suma de 348.300 lei, fiind actualizat, totodată, și programul
evenimentelor culturale pentru anul în curs. Pentru mai multe informații puteți consulta
documentația proiectului aici . În cazul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,
bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin majorarea subvenției cu suma de 330.000 lei,
rezultând un buget rectificat în cuantum de 11.253.200 lei.


Pentru trei instituții medicale subordonate CJC, consilierii județeni au votat majorarea bugetelor
astfel: Bugetul Direcției Generale de Asistenă Socială și Protecția Copilului, suplimentat cu
suma de 8.561.008 lei, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu suma de 815.355 lei,
și nu în ultimul rând, bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei”
Constanța a fost majorat și el cu suma de 304.026 lei.
Pentru atingerea obiectivelor Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, au fost
aprobate rectificări bugetare, însă, fără a duce la modificarea sumei totale a bugetului aprobat
inițial. Totodată, pentru funcționarea instituției în parametrii optimi propuși, programul anual de
evenimente culturale ale acestei instituții a fost actualizat. Mai multe informații regăsiți aici .
Rectificări bugetare, între capitole s-au operat și pentru Muzeul de Arta Constanța, Unitatea de
Asistență Medico-Socială Agigea și Teatrul de Stat Constanța. Acesta din urmă a inclus și
actualizarea programului evenimentelor culturale pentru anul 2022, pe care îl le puteți vizualiza
aici .Toate aceste modificări bugetare sunt generate de raţiuni obiective, fiind influenţate de
gradul de realizare al veniturilor proprii şi dinamica necesităţilor specifice fiecărei instituţii.
Tot astăzi, consilierii județeni au votat modificarea Organigramei și a Statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța Angajamentul asumat de președintele Consiliului Județean Constanța privind prioritățile de dezvoltare și revitalizare ale județului Constanța, de a asigura servicii publice de interes județean la standarde de calitate
prevăzute de actele în vigoare și pentru atingerea obiectivelor propuse, au condus la modificarea
structurii Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

Pentru mai multe detalii privind modificările Organigramei puteți accesa documentația aici .
Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind stabilirea numărului și
cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile
instituțiilor de învățământ special. Pentru anul școlar 2022-2023 sunt stabilite 526 de burse
pentru elevii din învățământul special, dintre care 523 de burse sociale și 3 burse de studiu.
Valoarea totală fiind de 1.890.000 lei ( 3 burse de studiu x 300 lei x 8 luni = 7200 lei = 523 burse
x 300 lei x 12 luni=1.882.800 lei).
A fost dezbătut și aprobat și proiectul privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor
produse agricole, precum și a prețului mediu/tona de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la
nivelul județului Constanța, pentru anul 2023. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 5 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, Consiliul Județean stabilește prețurile
medii la principalele produse agricole din județ, ca urmare a propunerii direcțiilor teritoriale de
specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii deciziilor de
impunere anuale, respectiv pentru anul 2023, în cazul persoanelor fizice ce realizează venituri în
baza unui contract de arendă, pentru care arenda se exprimă în natură.
Un alt punct aprobat a fost cel privind aprobarea preluării bunului imobil situat în
Comuna Cerchezu, Județ Constanța, din domeniul public al U.A.T. Comuna Cerchezu în
domeniul public al U.A.T. Județul Constanța. Bunul imobil la care face referire proiectul de
hotărâre se va utiliza în scopul transformării acestuia în locuințe protejate, centre de abilitare și
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, centre de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități, și se declară bun de uz și interes public județean. Pentru realizarea scopului
anterior menționat, este necesar ca bunul imobil situat în localitatea Căscioarele, strada Calea
Dobrogei, nr. 31, județul Constanța să fie transmis în administrarea DGASPC Constanța.
De asemenea și proiectul privind aprobarea preluării unui bun imobil situat în localitatea
Eforie Sud, str. Dr. Climescu, FN, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T. Oraș Eforie în
domeniul public al U.A.T. Județul Constanța a fost aprobat. Bunul imobil menționat mai sus se
declară bun de uz și interes public județean și va fi alipit la imobilul teren(în suprafață de
107.735 mp) cu numărul cadastral 107648, CF 107648 Eforie, aferent Secției Recuperare Fizică
și Balneologie Eforie Sud, iar inventarul domeniului public al județului Constanța se va completa
în mod corespunzător.

Un alt punct dezbătut și aprobat a fost cel privind transmiterea temporară a dreptului de
administrare către Consiliul Local al Orașului Cernavodă a sectoarelor din drumul județean DJ
223C. Acest proiect face referire la preluarea în administrare a trei tronsoane din drumul
județean 223C, pe o perioadă determinată, până la finalizarea obiectivului de investiții
”Modernizare trotuare drum județean 223C și prelungirea acestuia în Orașul Cernavodă, județul
Constanța – Străzile Medgidiei și Canalului, respectiv până la semnarea procesului verbal de
recepție finală a lucrărilor.
La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 33 de consilieri județeni.

You may also like