gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria 23 August – Informare ședință de Consiliu Local joi 27.10.2022, ora 1600 la Căminul cultural din localitatea 23 August

Avatar photo by

Primarul Comunei 23 August dispune convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară de lucru, joi 27.10.2022, ora 1600 la Căminul cultural din localitatea 23 August.

Sedinţa va fi publică şi va avea următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre cu privire la “Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei 23 August pe anul 2022, trimestrul IV, luna octombrie” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la “Aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei 23 August pe trimestrul III – anul 2022” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de CEC BANK S.A. pentru finanţarea obiectivelor derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub – Măsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mică” – iniţiator primar Mitrana Mugur-Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţie publică “Circulații pietonale și asigurare scurgere apă DC 5 sector intravilan 23 August ” – iniţiator primar Mitrana Mugur Viorel;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea “Planului de administrare al Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L.” – iniţiator primar Mitrana Mugur-Viorel;
Diverse probleme ale activităţii curente.

You may also like