gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Delegarea serviciului de salubrizare al municipiului Medgidia- în dezbatere publică

Avatar photo by

Delegarea serviciului de salubrizare al municipiului Medgidia- în dezbatere publică

Joi, 20 octombrie 2022 la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc
dezbaterea publică cu tema ,,Delegarea serviciului de salubrizare al municipiului
Medgidia’’.
Niculae Păun, viceprimarul municipiului Medgidia și Luminița Iliescu, șeful
Serviciului Monitorizare Servicii Publice au prezentat principalele motive pentru care
este necesară existența Serviciului de salubrizare.
În prezent activităţile serviciului public de salubrizare în Municipiul Medgidia se
desfasoară în baza unui Contract de delegare a gestiunii nr. 353/30.12.2021 încheiat pe
o perioadă de un an cu un operator economic licenţiat ANRSC.
În continuare se va opta pentru delegarea gestiunii prin care se atribuie unui
operator responsabilitatea de prestare a serviciului de salubrizare, pe baza unui
contract încheiat între Municipiul Medgidia și operator. Forma și durata pentru care se
propune încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în
Municipiul Medgidia este Acord Cadru pe o perioadă de patru ani prin încheierea
anuală a unor contracte subsecvente, în baza următoarelor documente: studiul de
oportunitate, caiet de sarcini și regulament.
După semnarea contractului, operatorul va presta activitatea de salubrizare, respectiv
activităţile:
– Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor
similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții
colectate separat, făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și
electronice, baterii și acumulatori;
– Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
– Măturatul, răzuitul și întreținerea căilor publice

-Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau îngheț
– Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre
unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare
De asemenea, s-a subliniat importanța contribuției tuturor, atât a administrației
publice locale cât și a cetățenilor în vederea menținerii curățeniei orașului prin
coelctarea selectivă a deșeurilor în scopul îmbunătățirii calității vieții.

You may also like