gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Siliștea – Informare registru de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA)

Avatar photo by
Anunţ privind obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea şi epurarea apelor uzate la nivelul UAT Siliștea
Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de a înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate al comunei Siliștea, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate contruite înainte de intrarea în vigoare a actului normative, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispozițiilor menţionate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul, conform legii
După completare formularul se depune la Primărie.

You may also like