gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari Raport de activitate săptămâna 10-14 octombrie 2022

Avatar photo by
Primăria Năvodari
Raport de activitate săptămâna 10-14 octombrie 2022
Politia Locala
– 41 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 10 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea
– 14 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 115 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 2 procese verbale trimise spre afișare, 3 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 9 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 2 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 18 persoane juridice și 17 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
Gospodarie Comunala
– Igienizare cimitir
– Tuns, cosit rulouri de gazon
– Mentenanță Biobază
– Reparat mobilier stradal și locuri de joacă vandalizate
Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
– 5 avize de funcționare agenți economici
– 2 procese verbale de receptive
– 7 contracte de concesiune
– 10 verificări documentanți cadastrale
– 72 corespondențe externe
– 102 corespondențe interne
– 2 acorduei intabulare
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 129 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 99 acte de identitate
– S-au înregistrat 8 căsătorii, 3 nașteri, 2 decese, 1 divorț
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 112 de persoane
– S-au furnizat datele a 30 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 22 certificate de stare civilă
Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 32 dosare
– 37 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 12 adrese de corespondență internă și 10 către alte instituții și cetățeni
– 32 contracte avizate de legalitate
Audit
– Întocmire Proiect Raport misiune audit și adrese de aprobare și comunicare către compartimentele implicate
– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor
Serviciul Impozite si Taxe
• 182 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 802 din care 320 la ghiseu cu numerar, 120 la ghiseu cu POS, 64 prin Etax, 298 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 482 declarații cladiri persoane fizice și juridice
– 244 declarații auto persoane fizice și juridice
– 502 declarații teren persone fizice și juridice
– 202 declarații de taxa de salubrizare
– 310 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 236 amenzi contravenționale operate în sistem
• 303 somații + titluri executorii persoane fizice
• 32 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• 162 adrese diverse
• 16 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
Urbanism
– 34 certificate de urbanism întocmite
– 16 autorizații de construire întocmite
– 7 adrese de corespondență soluționate
– 8 certificate de atestare a edificării construcției întocmite
– 18 adeverințe de nomenclator stradal întocmite
– 2 procese verbale de receptie
– 6 înștiințări privind valoarea finală a lucrării
CLUB SPORTIV NĂVODARI
Secția de kempo, 14-16 octombrie, Nagykanizsa (Ungaria), doi sportivi de la CS Năvodari, Fabian Jipeanu și Alin Buzoianu fac parte din lotul României și participă la Cupa Mondială. Antrenor Marcel Jipeanu.
Secția de fotbal seniori, sâmbătă, 15 octombrie, Stadionul Flacăra, ora 13, meci din Liga a 4-a, CS Năvodari – CS Cumpăna. Antrenor Constantin Funda.
Juniori A1, sâmbătă, 15 octombrie, Stadionul Flacăra, ora 11, CS Năvodari – CS Cumpăna. Antrenor Florin Adam.
Juniori B1, duminică, 16 octombrie, teren sintetic, ora 11, CS Năvodari – CSO Ovidiu. Antrenor Adrian Manea.
Juniori C2, sâmbătă, 15 octombrie, ora 9, CFR Constanța – CS Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.
Juniori D3, sâmbătă, 15 octombrie, teren sintetic, ora 9, CS Năvodari – CS Medgidia. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
Juniori E2, sâmbătă, 15 octombrie, ora 10, Farul Constanța – CS Năvodari. Antrenor Cristian Mihăilă.
Secția de volei, duminică, 16 octombrie, ora 9, Sala Sporturilor Năvodari, meci amical junioare, CS Năvodari – ACS Top Volei 05 Constanța. Antrenor Robert Pererva.
ASISTENȚA SOCIALĂ
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială
– s-au primit un număr de 21 solicitări privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire a locuinței conform HCL 246/19.08.2022;
– s-au efectuat 17 anchete sociale privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire a locuinței conform HCL 246/19.08.2022;
– s-a întocmit documentația privind acordarea ajutorului financiar pentru programul Cald în Casa ta, conform HCL 246/2022 pentru un număr de 35 beneficiari;
– s-a efectuat 1 anchetă socială pentru reevaluarea situației familiale, în vederea menținerii dreptului la alocația de susținere a familiei ;
– s-au efectuat 10 anchete sociale privind acordarea unui ajutor de urgență
– s-a demarat procedura de distribuire a tichetelor de grădiniță pentru luna Septembrie 2022
– s-a efectuat o solicitare către Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Năvodari, privind dovada bunurilor deținute de către solicitant in vederea completării dosarului ASF (alocație de suținere a familiei) si VMG (venit minim garantat)
– s-a efectuat o solicitare către Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Năvodari, privind dovada bunurilor deținute de către solicitant în vederea completării dosarului de ASF ( alocatie de susținere a familiei) si VMG (venit minim garantat)
– s-au primit 3 solicitare privind acordarea venitului minim garantat cf. L416/2001
– s-au primit 6 dosare indemnizație creștere copil si 6 dosare alocație de stat;
– s-au eliberat adeverinţe ( de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic, burse sociale) la solicitarea asistenţilor personali;
– s-a intocmit documentația privind angajarea in functia de asistent personal al unei persoane cu handicap grav și prelungirea contractului individual de munca pentru 2 asistenți personali;
Expert pentru problemele rromilor
– Consiliere în vederea accesării unui loc de muncă, pentri A.M , tată a 3 copii;
– Informare și consiliere persoană beneficiară de ajutor social, în vederea obținerii ajutorului de încălzire;
– Informare și consiliere în vederea acordării de ajutor social și introducerea copiilor în sistemul de învățământ (după schimbarea de domiciliu) ;
– Întrevedere director Sc.Gen.Nr.2 Grigore Moisil și cadru didactic în vederea evaluării situației școlare a unui elev ,posibil beneficiar al Centrului de Zi;
– Informare și consiliere la sediu cu privire la serviciile DAS ce pot fi acordate.
Protecția Copilului:
– 3 adrese noi primite de la DGASPC și SCJU cu privire la solicitarea de anchete sociale pentru copil cu probleme de sanatate, reevaluare masură de protectie specială pentru minori aflați în sisteme de protecție din județul Vaslui, raport de monitorizre trimestrial si monitorizare copii minori refugiati din Ucraina,
– 2 anchete sociale/adrese transmise DGASPC și SCJU, cu privire la situația actuală a părinților minorilor cu măsură de protectie specială,
– 4 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale și redactarea raportelor de vizită aferente,
– relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: obligația părintelui care pleacă la muncă în străinătate de a notifica instituția noastră și a desemna persoana în grija căreia rămân copiii, demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, procedura măsura de plasament, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru un părinte singur cu trei copii aflat în risc social.
– 10 declarații date de părinți referitor la copii cu părinte plecat la mun că în străinătate și patru inștiințări poștale în vederea contactării.
– 15 vizite in teren monitorizare copii cu parintii plecati la munca in strainatate conform HG691/2015.
Autoritate Tutelară:
– 5 adrese noi de la Judecătorie pentru efectuare anchetă socială, având ca obiect divort cu minori, ordonanta presidentiala stabilire domiciliu minor/suplinire acord, punere sub interdictie(persoana adulta),
– 10 vizite în teren și redactarea rapoartelor aferente, actualizare evidență cazuri/compartiment corespondență cu Judecătoria/notariat,
– relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare.
Protecția Persoanelor cu Handicap
– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru minorii cu handicap la solicitarea părinților, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (5 caz.), din care:
-orientare școlară și profesională (2 caz);
-reevaluare și încadrare în grad de handicap(2 caz);
-angajare asistent personal pentru minorul cu handicap grav;
– vizite în teren pentru verificarea din oficiu a copiilor cu suspiciune de handicap și/sau orientare școlară și profesională, a planurilor de abilitare –reabilitare a copiilor cu dizabilități, a asistenților personali ai minorilor cu handicap grav (7 caz.), întocmirea rapoartelor/referatelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care:
-monitorizarea planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap (5 caz.);
-evaluarea inițială a copiilor cu suspiciune CES (1 caz);
-reevaluare asistent personal (1 caz);
– actualizare bază date copii încadrați în gradul grav de handicap cu asistent personali;
– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru adulții cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (9 caz.), din care:
-evaluare și încadrare în grad de handicap (7 caz.);
-reeevaluare și încadrare în grad de handicap (2 caz.);
– redactare referate și dispoziții privind indemnizațiile lunare pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal (3 caz.) și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care:
​-acordarea indemnizațiilor lunare (3 caz);
– întocmirea raportului săptămânal de activitate pe Compartimentul Protectia Persoanelor cu Handicap, adulți și copii;
– actualizarea corespondenței pe Compartimentul Protecția Persoanelor cu Handicap (în format electronic și scris);
CENTRU DE ZI PENTRU COPII (CZC)
• În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 10 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 21 pe grupa primara, 3 pe consiliere psihologică (un copil doar consiliere, doi si pe activitatile socio-educative).
• Se află în lucru pentru incetare dosarele a 2 beneficiari pe fondul absentelor nemotivate pe o perioada mai mare de 15 zile consecutiv.;
• Se mentin 3 solicitari de admitere la Centru de Zi pentru Copii aflandu-se în procedura de evaluare initială și s-a înregistrat o cerere de prelungire contract;
• S-au efectuat evaluări în teren pentru cele 3 solicitări;
• Întalnire echipa multidisciplinara privind procedura de evaluare-reevaluare pentru 2 beneficiari: 2 fise de evaluare/reevalure, 2 PPI-uri, 2 fise de servicii, 2 PEP-uri;
• S-a derulat sedinta cu parintii copiilor înscriși punctându-se responsabilitatea în creșterea și educarea acestora, rolul părinților, prezența constantă a copiilor la activitățile centrului, comportamentul acestora în cadrul desfășurării activităților;
• Derularea programului de consiliere psihologică:
o S-au derulat sedinta saptamanală de dezvoltare personala de grup
o S-au completat dosarele psihologice ale copiilor conform procedurilor opreationale
• S-a asigurat activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ (CZPV)
• În prezent se află în evidența centrului 22 de beneficiari;
• S-a asigurat activitatea de asistență socială si socializare pentru beneficiarii centrului, respectiv :
o Au fost întocmite contracte noi pentru trei vârstnici solicitanți de servicii sociale în cadrul CZPV;
o Au fost întocmite instrumentele inițiale de diagnoză pentru cei trei vârstnici/benefciari din cadrul CZPV pentru care au fost înnoite contractele, respectiv: fișele de evaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;
o A fost actualizată baza de date a CZPV;
o A fost oferită îndrumare pentru doi dintre beneficiarii CZPV;
o A fost efectuată o deplasare pe teren pentru a efectua programările pentru luna octombrie la salonul de înfrumusețare care oferă pentru cinci beneficiare/lunar câte un tuns;
o A fost realizată o deplasare pe teren pentru verificarea situației unor beneficiari din cadrul cantinei de ajutor social. Pe marginea deplasării a fost redactat un raport de vizită;
o S-a asigurat activitatea de socializare și terapie ocupationala pentru beneficiarii centrului
UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU (UID)
• Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, opt vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc. În această săptămână, într-una din zile a fost însoțit un beneficiar pe ruta Năvodari/Constanța în vederea efectuării unui control medical de specialitate;
• Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor UID la zi;
• A fost acualizată evidența lunară a serviciilor de îngrijire la domiciliu – aferentă lunii octombrie 2022;
• Pentru unul dintre beneficiarii UID s-au întocmit un nou referat și o nouă dispoziție în vederea înnoirii contractului de acordare servicii de îngrijire la domiciliu;
Cantina de Ajutor Social
• S-a asigurat activitatea de asistență socială, respectiv :
• Au fost refăcute ancheta socială și planul de intervenție pentru dosarul unui solicitant de servicii sociale în cadrul cantinei;
• S-a efectuat ancheta si plan de interventie pentru un nou beneficiar
• S-au înregistrat 3 cereri noi pentru inscriere la Cantina de Ajutor Social;
• Acordarea a două mese zilnice (prânz și cină) pentru un număr de 58 de persoane (copii și adulți)
• Acordarea unui mese calde (pranz) pentru 20 copii din Centrul de Zi pentru Copii;
• Activtăți specifice de administrare, aprovizionare cu alimentele necesare și preparare hrană
Activitati desfãsurate in cabinetele medicale din urmãtoarele instituţii scolare:
– Scoala Gimnazialã “George Enescu”(Grãdiniţa Peninsula), Liceul Tehnologic “Lazãr Edeleanu”, Scoala Gimnaziala “Tudor Arghezi”, Gradinita “Pestisorul de Aur”.
Activitaţile executate in perioada 10– 14 octombrie sunt:
​- Supravegherea condiţiilor igienice din sãlile de clasã, grupurile sanitare, sala de sport si alte anexe (sãli laboratoare);
– S-a efectuat triajul epidemiologic zilnic al prescolarilor din gadinita Pestisorul de Aur;
– S-a inceput efectuarea bilantului la elevii de clasa a VIII – a;
– Au fost acordate consultatii medicale la cerere elevilor.
Achizitii Publice și Management Programe
PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
• au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:
• au fost încheiat actele adiționale nr. 10, 11 și nr. 12/2022 privitoare la ajustarea valorii situațiilor de lucrări conform prevederilor legale;
• s-a finalizat montajul placajului ceramic aferent fatadei ventilate, au fost finalizate lucrările la fațadele clădiri, la acoperiș, fiind montate parasolarele și panourile fotovoltaice, fiind executate lucrările de amenajare a spații parterul clădirii inclusiv toaletele destinate persoanelor, fiind finalizată montarea tâmplăriei exterioare, a ușilor și a geamurilor pentru toate corpurile de clădire fiind finalizată și execuția părții laterale dinspre sud – glafurile exterioare;
• au fost amenajate rampele pentru persoanele cu dizabilitati, iar pe fațada posterioara s-a montat sistemul de susținere al ceramicii si al saltelelor de vată;
• la interior au fost montate echipamentele HVAC, necesare pentru punerea in funcțiune a panourilor fotovoltaice și a fost finalizata hidroizolația la cele doua accese in clădire ( usa de acces a cadrelor didactice si ușa de acces a elevilor);
PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
• pentru a mări capacitatea portantă a terenului de fundare și pentru a preveni tasările diferențiale, a fost demarată execuția lucrărilor de săpătură și de compactare a zonei rezultate necesare pentru amenajarea pernei;
• după execuția lucrărilor de săpătură și execuția lucrărilor de compactare pentru amenajarea fundației se va trece la execuția pernei de loess sau rezultat din carieră;
PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
• Au fost începute lucrările de execuție a investiției, fiind demarate lucrările de desfaceri și demolare a elementelor de construcție degradate, vechi;
PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC, COD SMIS 126779
• Au fost solicitate clarificări în vederea lămuriri unor aspecte privitoare la ofertele înaintate, urmând ca în perioada următoare să fie încheiat contractul pentru servicii de asistență tehnică, proiectare și execuție ;
• Au fost analizate ofertele tehnice și a fost întocmit un raport în acest sens;
• Sunt analizate ofertele tehnice, finalizarea evaluării ofertelor urmând a se realiza până la sfârșitul lunii în curs.
• A fost încheiat un contract cu un expert cooptat pentru analizarea ofertelor tehnice și atribuirea contractului de execuție de lucrări;
• A fost demarată analizarea documentelor de calificare;
• Au fost depuse 4 oferte din partea unui număr de 4 asocieri formate din 10 operatori economici;
PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
• În perioada imediat următoare se vor executa lucrări de montare a unor stâlpi noi de iluminat public, stâlpi care au o arhitectura deosebită;
• A fost finalizată asfaltarea unui tronson si a sensului giratoriu, fiind demarate lucrările de infrastructură;
• A fost frezată îmbrăcămintea asfaltica existenta spre Mamaia Nord si spre girație Năvodari;
• Au fost asfaltate suprafețele frezate cu un strat de BA16;
• Se montează parapet pietonal (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
• Se montează parapet de siguranță tip greu (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
• Au fost executate lucrări de betonare trotuar (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);
• Au fost dezafectați stalpii de electricitate. (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari)
PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR
• urmează încheierea contractului de execuție de lucrări
• au fost analizate ofertele tehnice și financiare, fiind solicitate documentele pentru susținerea DUAE ofertantului clasat pe primul loc;
• s-a emis autorizatia de construire;
• s-a transmis catre ISC anuntul de incepere lucrari;
• s-a transmis catre ISC programul de control al calitatii.
• au fost analizate ofertele pentru atribuirea contractului de lucrări;
• Acest obiectiv se va realiza prin asfaltarea și modernizarea celor mai importante străzi aflate pe traseul mijloacelor de transport în comun – aproximativ 4,3 km de drumuri. Zonele care se vor asfalta sunt strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor. În aceste zone se va avea în vedere redimensionarea trotuarelor, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament, reconfigurarea traseelor de autobuz si prelungirea acestora si in zone periferice ale orașului, investiții necesare dacă avem în vedere stadiul avansat de degradare al infrastructurii rutiere si infrastructura nemodernizata ale unor străzi din anumite zone ale orașului. De menționat este faptul că str. Plopilor va fi modernizată în întregime prin lărgirea la 4 benzi, asfaltare integrală, amenajarea spațiilor verzi – rulouri de gazon, modernizarea aleilor pietonale, realizarea de piste de bicicliști, stații de bike-sharing si rasteluri pentru biciclete.
PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
• A fost reluată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui nou contract de achiziție publică;
• Datorită slabei activități la nivelul șantierului, a fost reziliat contractul de execuție de lucrări, a fost înaintat și aprobat un proiect de hotărâre prin care s-a actualizat prețul lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile legale;
• Au fost realizate lucrările de deviere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare de pe amplasament;
• Au fost executate lucrările de săpătură a fundației;
• În cadrul programului Anghel Saligny a fost aprobată realizarea proiectului ASFALTARE TRAMĂ STRADALĂ ZONA MAMAIA-SAT, ORAS NĂVODARI”;
• A fost propus spre aprobare și aprobat proiectele de hotărâre pentru depunerea proiectelor în vederea finanțării prin PNRR;

You may also like