gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cernavoda – Informare proiect „Amenajare parcare pentru autocamioane, zona dane agabaritice CNE, oraș Cernavodă”

Avatar photo by

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru mai multe proiecte dezvoltate de Primăria Cernavodă, județul Constanța.

Parcare camioane

Mediul a decis că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Amenajare parcare pentru autocamioane, zona dane agabaritice CNE, oraș Cernavodă”, propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Cernavodă, Drum de centură – Zona dane agabaritice CNE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 9.00-13.30, vineri, intre orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.10.2022.

Tetenul pe care urmeaza să se realizeze investiția care are ca scop realizarea unei parcări atât pentru autocamioane cât și pentru alte tipuri de vehicule, prin extinderea parcării existente, care este insuficientă în ceea ce privește asigurarea locurilor de parcare. Terenul propus pentru acest obiectiv, are o structură rutieră din beton numai pe 3070 din suprafață. Valoarea investiției este de peste 1,5 milioane lei, iar perioada de implementare este 2022-2023, cu un timp efectiv de execuție de 3 luni.

Suprafața totală a parcării va fi de 5.040 mp, cu o suprafață existent de 2.350 mp, parcarea proiectată fiind de 1.985 mp. Vor fi 17 locuri de parcare pentru tiruri articulate, 17 locuri de parcare pentru autocamioane, autobuze și microbuze și 8 locuri de parcare pentru autoturisme.

Drum de centură

Aceeași decizie APM Constanța a fost luată și în cee ace privește modernizarea drumului de centură între strada Canalului și DJ 223. Lucrările se vor realiza pe drumul de centură dintre strada Canalului și DJ 223 – strada Medgidiei. Proiectul se va desfășura pe un tronson cu o lungime totală de 1890 metri liniari. Necesitatea acestui proiect a apărut în ideea asigurării unei circulații pietonale și auto corespunzătoare, accesului persoanelor riverane la proprietăți precum și asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe corpul drumului de centură. Starea drumului este neadecvată cerințelor de trafic greu, fiind neconformă cu standardele în vigoare.

În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat starea de viabilitate existent a drumului e centură este necorepsunzătoare pentru desfășurarea circulației în condiții normale, cu defecțiuni caracteristice ale complexului rutier din beton, cu frecvente degradări datorate fisurilor, crăpăturilor longitudinale și transversal, dalelor fracturate, tasări, rupture de colț, rosturi decolmatate. Valoarea investiției este de 5.696.488,06 lei, iar timpul efectiv destinat execuției lucrărilor va fi de 10 luni.

You may also like