gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Informare licitație teren

Avatar photo by

Primăria Năvodari a scos la licitaţie pentru vânzarea un teren în suprafaţă de 21.050 mp, situat în intravilanul oraşului Năvodari, Strada Şantierelor fn, judeţul Constanţa, ce aparţine domeniului privat al Oraşului Năvodari, nr. cadastral 122201. Procedura a fost publicată la începutul acestei luni în Monitorul Oficial al României.

Vânzarea terenului situat în oraşul Năvodari, Str. Şantierelor fn, s-a aprobat prin H.C.L. Năvodari nr. 250/19.08.2022, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.10.2022, ora 12.00, iar data-limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pe 24.10.2022, ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele este Biroul registratură din cadrul Oraşului Năvodari, Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, parter, camera 20.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este 25.10.2022, ora 13.00, la sediul Oraşului Năvodari, Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1.

Conform HCL 250 adoptat de Consiliul Local Năvodari în luna august a anului 2022, prețul de piață al terenului a fost determinat prin raportul de evaluare întocmit de SC Management Consulting Solutions SRL, fdiind de 1.933.850 lei, fără TVA. Prețul de pornire, astfel, pentru terenul în cauză este de 91,87 lei/mp la care se adaugă TVA, iar valoarea garanției pentru participare la licitație este de 100.000 lei, iar taxa de participare la licitație este în cuantum de 750 lei.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Poarta Albă – Informare proiect „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comună“

Primăria Poarta Albă a atribuit contractul pentru serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură rutieră și...