gazetajudeteana.ro

Primăria Ovidiu – Informare proiect „Construire imobil P+1E cu destinaţia de creşă cu program prelungit”

de

Primăria Ovidiu construieşte o creșă. Concret, Primăria Orașului Ovidiu a anunţat finalizarea proiectului „Construire imobil P+1E cu destinaţia de creşă cu program prelungit”.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Acest proiect a fost implementat în Ovidiu pe o perioadă de 57 de luni, având o valoare totală de 1.549.760,25 de lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului şcolar.

Creşa este prevăzută să aibă o capacitate de cel puţin 40 de copii cu vârsta de până la trei ani. Astfel, locuitorii oraşului vor beneficia de condiţii mai bune oferite de comunitatea locală şi se vor pune premisele participării la educaţia timpurie pentru copiii acestora.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Tuzla – Informare CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

                                              CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………….., vă rog a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu...