gazetajudeteana.ro

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator ședință de Consiliu Local

de

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 12.05.2022, ora- 12,00 , ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „ Extindere infrastructura TIC în comuna Valu lui Traian, judetul Constanța” prin “Planul National de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul local, I.1 –Mobilitate urbană durabilă- I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C (2) și C(3).

2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului: “Actualizare PUG Comuna Valu lui Traian, judetul Constanța” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

You may also like