gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare ordinea de zi sedință Consiliul Local 13.05.2022

de

Autoritățile comunei Castelu au convocat Consiliul Local în ședință ordinară în 13 mai 2022, ora 14.00. Ședința se va organiza și desfășura în incinta anexei sediului administrativ al Primăriei – sala de festivități.

Iată ordinea de zi:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Proiect de hotărăre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață dc 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafații de 1624 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermb, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. lA, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren inlravilan în suprafață de 2025 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermă, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. l B, sat Nisipari, com una Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.373 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermă, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. 1 C, sat Nisipari, com una Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranței, nr.10 B, Lot 1 / 2. sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  • Întrebări, interpelări, peții
    (2) Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de 12.05.2022, ora 14.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel : Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 1 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 1 precum șî pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

You may also like