gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare licitație teren

de
Anunț licitație vânzare teren, str. Liceului, nr. 1C, Castelu
1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Castelu cu sediul în Castelu, cod poștal 907040, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, cod fiscal 4515735, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, persoană de contact Onur Salim;
2. Informații generale privind obiectul vânzării:
Licitație publică pentru vânzare teren în suprafață de 550 mp, proprietate privată a comunei Castelu, situat în intravilanul comunei Castelu, strada Liceului, nr. 1C, zona Agromec SA și Fruvimed SA, localitatea Castelu. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 45/20.04.2022.
3. Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire printr-o cerere, la sediul instituției, Compartiment Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, strada Republicii, nr. 58, Castelu.
3.2. Costul pentru obţinerea acestui exemplar este 200 lei/exemplar, ce se achită fie numerar la casierie fie prin ordin de plată/virament la contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia.
3.3. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.05.2022 ora 10.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor este 20.05.2022, ora 09:00 și trebuie depuse într-un singur exemplar, într-un plic sigilat, la sediul autorității contractante, registratură.
5. Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor:
20.05.2022, ora 11.00, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 56, sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.
6. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27 .04.2022
No photo description available.

You may also like