gazetajudeteana.ro

Primăria Mangalia – Informare concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante

de

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante:
consilier clasa I grad profesional debutunt Biroul Beneficii Asistență Socială;
consilier clasa I grad profesional debutant Compartimentul de lntervenție în Situatii de Urgență, Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială;
consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială şi lncluziune Socială;
consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Fond Locativ;
referent clasa III grad profesional superior – Serviciul fond Localiv:
referent clasa III grad profesional superior – Comartimentul Monitorizare, Analiză Statistica, lndicatori Asistență Socială şi Incluziune Socială.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier clasa I grad profesional debutant:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechimea în specialitatea studiilor -nu este necesară.
referent clasa III grad profesional superior:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechimea în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 mai 2022 – termenul limită de depunere a dosarelor;
30 mai 2022, ora 10:00 – proba scrisă;
2 iunie 2022, ora 10.00 – interviul.
Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, sunt puse la dispoziție pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon: 0241/751.060, interior 222, fax: 0241/755.606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

You may also like