gazetajudeteana.ro

Primăria Hârșova – Informare „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Vasile Cotovu la Centrul Multicultural în orașul Hârșova, județul Constanța”.

de

Primăria Hârșova organizează achiziție publică pentru execuție rest de lucrări și remedieri pentru proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Vasile Cotovu la Centrul Multicultural în orașul Hârșova, județul Constanța”.

Execuția lucrărilor se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic anexat și alte documente incluse, după cum urmează: lucrări speciale – lucrări de consolidare ziduri.

Acestea se fac numai pe partea interioară pentru ca în final ansamblul să fie adus la imaginea sa inițială de la începutul secolului XX; În cazuri exceptionale se poate interveni și pe pereții exteriori cu condiția sa nu se schimbe aspectul inițial al construcțiilor; lucrări de restaurare exterioare la fațade (tencuieli, zugrăveli) și înlocuire/realizare acoperișuri; lucrări tâmplărie interioară și exterioară care să nu afecteze calitatea de monument istoric; lucrări de împrejmuire (aducerea împrejmuirii fațadei la forma inițială – gard monumental din fier; soclu piatră formă hexagonală); reabilitare și completare mozaicuri interioare și exterioare originale care se mai păstrează la parter în holurile interioare ale clădirii vechii școli, sau la intrarea principală a acesteia; – reabilitarea frontonului „casei Directorului”.

Toate lucrările care vizează readucerea ansamblului la imaginea exterioară originală, ca forme și culori, așa cum rezultă din Proiectul Tehnic și Studiul Istoric care face parte din prezenta documentație de atribuire execuție lucrări, au calitatea de “lucrări speciale” și vor fi urmărite, cu deosebire, de către constructor prin specialiștii atestați, de proiectant sau beneficiar, pe toate etapele, atât în execuția de lucrări cât și în recepția acestora.

Valoarea totală estimate este de 6.229.135.34 lei, rezultată conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv din cadrul PT întocmit de SC EUROTON SRL.

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene prin proiectul “”A CROSS BORDER UNION IN THE SHADOW OF HISTORY” -ROBG 134”, cofinantat in cadrul INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, axa prioritara 5.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ionescu Viorel- Primar, Stan Dumitra – Viceprimar, Constantin Adrian – Administrator public, Cristian Doinița – secretar oraș, Ioana Rodica Claudia- Director executiv Direcția Buget Finanțe Contabilitate- membru comisie, Cheran Carmen Mihaela Director executiv Tehnic Proiecte – membru comisie, Dominte Mihaela șef Serviciu Juridic – președinte comisie cu drept de vot, Leciu Liliana – Economist- membru supleant, Nicolescu Teodora Cristina – Inspector- membru supleant, Macri Camelia – membru supleant, Herda Violeta – membru supleant comisie.
Expertul cooptat desemnat din partea prestatorului de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice SC IBC PERFORM SRL, este Rusu Liviu Mihail.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în valoare cumulată de cel puțin 6.000.000,00 lei, fără TVA.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19.05.2022, ora 15:00 în SEAP.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Năvodari – Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari

Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari Restul documentației o găsiți aici Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului...
article-image
Administrație

Proiectul de hotărâre privind asigurarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza judeţului Constanţa şi aprobarea Regulamentului

Consiliul Județean Constanța organizează mâine, 14.01.2022, începând cu ora 10.00, dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind asigurarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza judeţului Constanţa şi aprobarea Regulamentului acestora. Dezbaterea...