gazetajudeteana.ro

Primăria Gârliciu – Informare concurs de angajare

de

Primăria Gârliciu, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
referent – Compartimentul agricol;
referent – Compartimentul situații de urgență. PSI și SSM.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent – Compartimentul agricol:
nivelul studiilor – studii de calificare în domeniu/minimum studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

referent – Compartimentul situații de urgență. PSI și SSM;
nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

referent – Compartimentul agricol:
20 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;
20 mai 2022, ora 14.00: proba interviu.

referent – Compartimentul situații de urgență. PSI și SSM:
20 mai 2022, ora 12.00: proba scrisă;
20 mai 2022, ora 15.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primăria Comunei Gârliciu, cu sediul în Gârliciu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, județul Constanța, telefon 0241.873.713.

You may also like