gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare vânzare teren intravilan

de

Primăria Comunei Castelu, strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, telefon/fax 0241811831, e-mail: registratura@primariacomuneicastelu.ro, cod fiscal 4515735 organizează licitație publică deschisă privind vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 550 mp, nr cadastral 103257 aparținând domeniului privat al comunei Castelu, situat în localitatea Castelu, str. Liceului, nr. 1C, zona Agromec SA și Fruvimed SA, conform H.C.L. nr. 45/20.04.2022 și temeiului legal OUG 57/2019. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la sediul instituției, Compartiment Proiecte Finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Documentaţia de atribuire se poate obține de la Compartiment Proiecte Finanțate din fonduri externe nerambursabile din cadrul Primăriei Comunei Castelu, str. Republicii, nr. 58, județul Constanța.
Taxa pentru obţinerea unui exemplar din caietul de sarcini este de 200 lei/exemplar, în numerar la casieria instituției sau prin ordin de plată în contul RO75TREZ2325006XXX000038 deschis la Trezoreria Medgidia, cod fiscal 4515735.

Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.05.2022, ora 10.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 20.05.2022, ora 09.00.

Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii, nr. 58, județul Constanța, parter, registratură și se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
Deschiderea ofertelor se va desfăsura în ziua de 20.05.2022, ora 11.00, sat Castelu, Str. Republicii, nr. 56, sala de festivități – Anexa Sediului Administrativ, județul Constanța.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Constanța, Strada Traian, nr. 35C, județul Constanța, telefon 0241/606597, fax 0241/617413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

You may also like