gazetajudeteana.ro

Primăria Saligny – Informare sistem de distribuție gaze

de

Primăria Salingy va înființa un sistem inteligent de distribuție gaze, iar cererea de finanțare și devizul general au trecut de votul consilierilor locali din comună, la începutul acestei luni.

Este vorba despre HCL 56 din data de 05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului de investiții privind obiectivul „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”.

Se aprobă, prin această hotărâre, valoarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”, după cum urmează:
– valoarea totală a investiției „Înființare și dezvoltare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mircea Vodă și Saligny, județul Constanța”, cu T.V.A. 23.581.385,99 lei, din care C+M, cu T.V.A. 18.990.421,65 lei.

Valoarea totală a investiției cu T.V.A. în sumă de 23.581.385,99 lei se repartizează conform deviz general actualizat, astfel:
a) buget de stat – 22.677.889,55 lei
b) buget local – 903.496,44 lei

Totodată, prin proiectul menționat s-a aprobat și cofinanțarea din partea UAT Saligny.

You may also like