gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Informare raport de activitate săptămâna 11-15 aprilie 2022

de
Raport de activitate săptămâna 11-15 aprilie 2022
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME – FONDURI EUROPENE – ADMINISTRATIV
👉PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:
– au fost amenajate rampele pentru persoanele cu dizabilitati;
– pe fațada posterioara pe 60% din suprafata s-a montat sistemul de susținere al ceramicii si al saltelelor de vata
– s-a terminat execuție părții laterale dinspre Sud – glafurile exterioare;
– se lucrează la etajul I pe fatada posterioara a cladirii la montaj placaj ceramic;
– se montează parasolarele.
La Corp C1- Școală noua
– Au fost montate panourile fotovoltaice;
– Se lucrează la amenajarea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap;
– Se înlocuiește gresia de pe hol;
– la interior au fost montate echipamentele HVAC, necesare pentru punerea in funcțiune a panourilor fotovoltaice;
– pe fațada posterioara – s-a efectuat izolația cu polistiren si masa de spaclu;
– pe fațada laterala (partea de Sud a clădirii) – au fost montate glafurile de aluminiu pe exterior;
– a fost finalizata hidroizolația la cele doua accese in clădire ( usa de acces a cadrelor didactice si ușa de acces a elevilor);
👉PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
a fost elaborat Procesul verbal de predare a amplasamentului;
a fost emis ordinul de începere și a fost înaintat către ISC Constanța spre aprobare PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR.
proiectul tehnic a fost aprobat de către ADRSE Brăila;
a fost remisă o adresă pentru verificarea garanției depusă- adresa a fost înaintată către Ministerului Dezvoltării, BNR, ASF și a fost comunicat răspunsul din partea ASF și BNR;
a fost organizată o ședință de lucru privitoare la demararea lucrărilor pe amplasamentul investiției la care au fost prezenți reprezentanții constructorului, ai proiectantului precum și furnizorii de utilități;
a fost depusă documentația în vedere obținerii avizului ISU și a fost obținut avizul ISU;
a fost formulată către ADRSE o solicitare în vederea lămuririi aspectelor privitoare la Scrisoarea de garanție și au fost comunicate constructorului concluziile analizei scrisorii de garanție;
s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții;
a fost primita si analizata documentația tehnica a proiectului – proiect tehnic, DTAC, devize, DTOE;
s-au aprobat in Consiliul Local, proiectul tehnic – indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat.
A finalizată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire;
👉PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Proiectul tehnic a fost elaborat și depus spre analiză la Agenția De Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila;
În data de 24.02.2022 a avut loc o întalnire cu reprezentanții contractantului în vederea discutării mai multor probleme referitoare la execuția lucrărilor.
A fost depus și recepționat proiectul tehnic pentru lucrările de investiții aferente proiectului;
S-a semnat contractul de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”.
👉PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, AXA PRIORITARA
Sunt analizate ofertele tehnice, finalizarea evaluării ofertelor urmând a se realiza până la sfârșitul lunii în curs.
A fost încheiat un contract cu un expert cooptat pentru analizarea ofertelor tehnice și atribuirea contractului de execuție de lucrări;
Au fost depuse 4 oferte din partea
👉PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
s-au armat grinzile intoarse si se betoneaza in partea dinspre aval;
s-a armat fundația de parapet si se betonează in partea dinspre aval;
s-au intocmit si s-au transmis catre ISC fisa de verificare pentru situatia de lucrari nr.1
Lucrările se află în desfășurare fiind înlăturată îmbrăcămintea asfaltică pe sensul de mers către orașul Năvodari și trotuarul adiacent, parapetul rutier fiind demontat.;
a avut loc o intalnire cu reprezentantii de utilitati in vederea identificarii unor solutii pentru devierea retelelor de pe amplasament;
A fost predat amplasamentul si s-a dat ordinul de incepere lucrari;
a fost comunicat anuntul de incepere lucrari la ISC Constanta;
s-a emis autorizatia de construire;
A fost semnat contractul pentru realizarea investiției ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA”;
👉PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR
urmează încheierea contractului de execuție de lucrări;
au fost analizate ofertele pentru atribuirea contractului de lucrări;
a fost depusă depunerea cererii de rambursare nr.1;
s-au intocmit referatele de achizitie pentru proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari, servicii de audit, servicii de consultanta, servicii de dirigentie de santier, urmand a se incheia contractele;
S-a intocmit raportul de progres nr.1.
s-au finalizat procedurile de achiziție pentru serviciile conexe și necesare implementării în bune condiții a proiectului servicii de audit, servicii de dirigentie de santier ș.a.;
👉PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Au fost realizate lucrările de deviere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare de pe amplasament;
Au fost executate lucrările de săpătură a fundației;
A fost predat proiectul tehnic constructorului;
A început execuția lucrărilor;
A fost depus la ISC programul de control;
👉PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI”
– in Parcul La Grătare, a fost finalizată întreaga infrastructură – sistem de irigații, instalații electrice, terasamente, automatizare, lucrarile fiind realizate in proportie de 50%;
– în parcul zona Str. Midiei lucrările au fost realizate in proporție de 95%, fiind executate recent lucrări de instalații electrice exterioare, sistem de irigații și peisagistică;
– în Parcul Piața de Pește, lucrările sunt executate în proporție de 70-75%.
Politia Locala
– 40 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 9 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– 7 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 172 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 14 procese verbale trimise spre afișare, 12 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 9 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 5 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 1 sesizări rezolvate
– 2 somații pentru autoturisme abandonate
– 6 procese verbale de contravenție afișate la domiciliu
– 34 persoane juridice și 7 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 9 somație pentru igienizare
Gospodarie Comunala
– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni, scos gard viu str. Panseluțelor
– Igienizare cimitir
– Reparații, mobilier stradal vandalizat, semne circulație și locuri de joacă
– Montat covor cauciuc loc de joacă Parcul Central
– Mentenanță Biobază
– Continuare amenajare spațiu verde bl. RA3, RA4, RA5, RA6
– Tuns rulouri de gazon
– Văruit pomi parcuri și domeniu public
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 121 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 110 acte de identitate
– S-au înregistrat 1 naștere, 2 căsătorii, 3 decese, 2 divorțuri
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 131 de persoane
– S-au furnizat datele a 51 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 23 dosare
– 10 comunicări de hotărâri judecătorești
– 9 citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 16 adrese de corespondență internă și 9 către alte instituții și cetățeni
Audit
– Pregătirea documentelor, pe etape, și analizarea documentației în cadrul misiunii de audit public intern ce se desfășoară în această perioadă
– Analizarea documentelor în vederea efectuării inițiale a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit
Serviciul Impozite si Taxe
• 202 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 920 din care 444 la ghiseu cu numerar, 204 la ghiseu cu POS, 54 prin Etax, 218 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 308 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 145 declarații auto persoane fizice și juridice
– 368 declarații teren persone fizice și juridice
– 136 declarații de taxa de salubrizare
– 270 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 268 amenzi contravenționale operate în sistem
• 82 somații + titluri executorii persoane fizice
• 24 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• dosare de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 112 corespondență, adrese
• dosar soluționat pe O.G 69/2020
• 16 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
• 6 dosare de scutire plată pentru persoane cu dizabilități
Clubul Sportiv Năvodari
Calendar competitional
– Secția de rugby, sâmbătă, 16 aprilie, ora 12, Stadionul Flacăra, CS Năvodari – Grivița București, meci din Liga Națională de Rugby. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.
– Secția fotbal seniori, marți, 12 aprilie, ora 17, Sparta Techirghiol – CS Năvodari (antrenor Constantin Funda), partidă restantă din Liga a 4-a.
– Juniori A1, marți, 12 aprilie, ora 15, Sparta Techirghiol – CS Năvodari (antrenor Florin Adam), partidă restantă din Liga a 4-a.
– Secția fotbal seniori, sâmbătă, 16 aprilie, ora 17, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Constantin Funda) – CS Mihail Kogălniceanu, meci din Liga a 4-a.
– Juniori A1, sâmbătă, 16 aprilie, ora 15, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Florin Adam) – CS Mihail Kogălniceanu, meci din Liga a 4-a. Juniori C2 (antrenor George Focan) vineri, 15 aprilie, ora 18, teren sintetic, CS Năvodari – CS Medgidia, Juniori B1 (antrenor Adrian Manea) duminică, 17 aprilie, ora 13, Kinder Constanța – CS Năvodari. Juniori E2, (antrenor Marius Dinicu), sâmbătă, 16 aprilie, ora 11, Farul Constanța – CS Năvodari, Juniori E3, (antrenor Cristian Mihăilă), vineri, 15 aprilie, ora 15,30, teren balon, CS Năvodari – Kinder Constanța, Juniori D2, (antrenor Ciprian Cazan), vineri, 15 aprilie, ora 16,45, teren sintetic, CS Năvodari – CS Medgidia.
– Secția de box, între 12 și 22 aprilie, Maria Cimpoeru de la CS Năvodari participă cu lotul României la Campionatul European de box pentru tineret.
– Între 12 și 17 aprilie, la Drobeta Turnu Severin sunt programate întrecerile Cupei României la box pentru cadeți, competiție la care participă opt sportivi de la CS Năvodari. Antrenori Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu.
– Secția de șah, între 11 și 20 aprilie, la Eforie Nord este programat Campionatul Național pentru copii și juniori, la care evoluează și șahiști de la CS Năvodari. Antrenor Daniel Panainte.
Administrarea Domeniului Public și Privat
– 15 avize de intervenție
– 10 avize de funcționare agenți economici
– proces verbal de recepție
– 21 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 20 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 31 autorizații de parcare
– 29 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– 5 avize de ocupare a domeniului public
– 94 documente de corespondență externă
– 101 documente corespondență internă
– 2 acorduri de intabulare
– 8 sesizări iluminat public
Asistență Socială
– 2 vizite de monitorizare in teren copii in dificultate, respectiv: minoră aflată în risc (tentativă de suicid), minor pentru care s-a stabilit tutela
– 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate de alte institutii
– 9 vizite în teren în vederea monitorizării copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
– 3 cazuri noi primite de la judecătorie/notariat : divorț cu minori, stabilire program vizitare,
– 9 vizite în teren in vederea verificarii situatiei minorilor aflați în grija unui părinte
– s-au primit 6 dosare pentru indemnizaţie creştere copil şi 4 pentru alocaţie de stat
– s-au efectuat 2 anchete sociale pentru completare dosare indemnizaţie creştere copil şi alocaţie de stat
– s-au primit alimentele de la furnizor şi s-au distribuit pentru un număr de 51 beneficiari ai cantinei de ajutor social
– s-au trimis prin intermediul serviciilor poştale tichetele sociale pentru Paşte 2022 pentru un număr de 800 de beneficiari la categoria pensionari
– s-au trimis prin intermediul serviciilor poştale tichetele sociale pentru Paşte 2022 pentru un număr de 132 de beneficiari la categoria persoane fără venituri
– 20 vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copiii cu handicap la solicitarea beneficiarilor, pentru verificarea din oficiu a copiilor cu dizabilităși/asistenților personali, efectuare anchete sociale pentru adulții cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare,
– s-a finalizat transmiterea prin intermediul serviciilor poştale a tichetelor sociale pentru Paşte 2022 la categoria handicap, pentru un număr de 466 beneficiari
– S-a menținut derularea proiectului comunitar ”Dacă ai nevoie de o haina, poți lua, dacă vrei să ajuți, poți lăsa”, locuitorii orașului donând îmbrăcăminte și încălțăminte, iar persoanele în nevoie vin și iau hainele de care au nevoie de la sediul Centrului de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă. De asemenea, personalul de îngrijire s-a implicat în sortarea hainelor donate;
– În prezent se află în evidența centrului de zi 32 de beneficiari, din care 12 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 18 pe grupa primara, 6 pe consiliere psihologica din care doi nu sunt incluși în activitățile socio-educative; s-au derulat activitățile educative-interactive corespunzătoare vârstei și nivelului de școlarizare
– Continuarea derularii activităților de recreere și socializare ”File din calendar”, astfel: Ziua faptelor bune – s-a vorbit despre emotii, fapte bune, bunatate și prietenie, Mișcare brownianăZiua fraților și surorilor – fiecare copil a compus pentru frate/soră sau cel mai bun prieten (daca nu au frate/soră) o scrisoare de apreciere, înșirate pe sfoara iubirii, Ateliere de creație – confecționarea de materiale pentru diverse obiecte decoratove pentru sărăbătorile pascale.
– Au fost oferite sprijin și consiliere pentru trei dintre beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă
– A fost desfășurată o deplasare pe teren pentru verificarea situației unui pensionar care a iesit din protecția rezidențială pentru vârstnici, reintegrându-se la domiciliu.
– S-a asigurat activitatea de terapie ocupațională, astfel: s-au achiziționat materiale și s-a decorat spațiul cu motive pascale; s-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie, în evidența centrului aflându-se 21 de beneficiari; s-au desfășurat activități (atât individual, cât și în grup) de: ergoterapie (confecționare și asamblare produse hand made pentru Paște, plantare bulbi de flori în grădina terapeutică, Șezătoarea muzicală), artterapie (pictură pe ceramică și ouă de poliester); expresie corporală: mișcări ușoare dirijate, mimă și pantomimă (Recunoaște personajul); meloterapie:audiții muzicale pian, harpă, flaut; terapie prin teatru: folosirea măștilor confecționate în exprimarea stărilor și sentimentelor; ludoterapie:jocuri de societate; completare rebus.
– S-au asigurat activitățile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– Activitate specifica pentru aplicarea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară – s-au oferit informatii privind mecanismul de decontare a cheltuielilor de hrana si cazare pentru persoanele fizice care găazduiesc refugiati din zona conflictului armat din Ucraina. S-au efectuat deplasări în teren pentru verificarea veridicității informatiilor declarate de către solicitanti în cerere.
Urbanism
– 48 certificate de Urbanism
– 8 autorizații de construire
– 22 adrese de corespondență
– 10 certificate de atestare a edificării construcției
– 19 adeverințe de nomenclator stradal
– 7 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
– 2 procese verbale de recepție
S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Reparații trotuar cu pavele autoblocante pe strada Rândunelelor bl. R3, R4, R5, R6
– Reparații covor asfaltic în diferite zone ale orașului și pe B-dul Năvodari
– Scarificare și împietruire str. Luminiței, zona Biobază
– Scarificare și împietruire Aleea Sibioarei
Registratură
Numărul total de documente înregistrate – 1 727 din care 231 depuse de cetățeni- operațiuni administrative care pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea directă între cetățean și funcționarul public, iar 1 496
documente interne între direcții, servicii, compartimente, birouri.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Negru Vodă – Informare proiect „Îmbunătățirea serviciilor sociale și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Vodă”

Primăria orașului Negru Vodă a lansat în procedură publică achiziția serviciului de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări pentru obiectivul: „Amenajare peisagistică în oraș Negru Vodă” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor sociale și...