gazetajudeteana.ro

Primăria Grădina – Informare proiect „Modernizare strazi in comuna Grădina, Judetul Constanta”

de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul Primăriei Grădina, județul Constanța.

Mediul a decis că „Nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului” în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare strazi in comuna Grădina, Judetul Constanta”, propus a fi amplasat în judeţul Constanţa, com. Grădina și sat Cheia, intravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 9.00-13.30, vineri, intre orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

You may also like