gazetajudeteana.ro

Primăria Cumpăna – Informare concurs 3 posturi vacante

de

Primăria Cumpăna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni, a funcţiei contractuale, de execuţie, temporar vacante, de șofer – autogunoieră – treapta I – 3 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii: medii/generale;
permis de conducere categoria C;
atestat pentru transportul rutier de marfă, eliberat de ARR;
aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii;
vechime în specialitate: min.1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
29 aprilie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
09 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
11 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primăria Comunei Cumpăna, Str. Constanței nr. 132, județul Constanța, telefon 0241/739.003, luni-joi între orele 08.00 și 16.00 și vineri între orele 08.00 și 14.00.

You may also like