gazetajudeteana.ro

Primăria Horia – Informare lucrări cadastru general prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

de

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Horia, din județul Constanța. Proprietarii celor peste 3.000 de imobile* au început să primească noile cărți funciare. Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetățeni, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF).

Noile cărți funciare ale celor 3.158 de imobile din comuna Horia au fost înmânate autorităților locale, care au început să le distribuie proprietarilor.

În comuna Horia, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2018 și a vizat o suprafață totală de 7022,90 de hectare. Lucrările au fost finanțate din veniturile proprii ale ANCPI, prin PNCCF.

În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, patru sunt cadastrate integral (Gârliciu, Ghindărești, Topalu, Horia), iar în alte 51 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale**.

Totodată, 21 de comune din județul Constanța beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară. În 16 dintre acestea lucrările sunt în desfășurare, în timp ce pentru alte două comune serviciile de realizare a cadastrului au fost scoase la licitație și sunt în etapa de evaluare. De asemenea, pentru alte trei comune urmează să fie organizată licitația de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.

* Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

**Sectorul cadastral este unitatea de suprafață, delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

You may also like