gazetajudeteana.ro

Primăria Valu lui Traian – Ședință extraordinară Consiliu Local 13.04.2022

de

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 13.04.2022 (miercuri) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „Extindere infrastructură TIC în Comuna Valu lui Traian, jud. Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C(2); C(3); C(4) și C(5).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I, anul 2022.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3).

Legenda:
C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare de utilitate publica si comert ;
C (2) – Comisia pentru munca, protective sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile de urgenta ;
C (3) – Comisia pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii cu cetăţenii ;
C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;
C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului public şiprivat, amenajarea teritoriului şi urbanism.

You may also like