gazetajudeteana.ro

Primăria Murfatlar – Informare anunț licitație publică

de

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului intravilan în suprafață de 3000 mp, proprietate privată a orașului Murfatlar, înscris în CF 105535, situat în orașul Murfatlar, strada Calea București, jud. Constanța. Închirierea se realizează conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform HCL nr. 51/28.03.2022.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la UAT oraș Murfatlar, contra sumei de 200 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 18.04.2021, ora 16.00.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 28.04.2022, ora 10.00 la sediul UAT oraș Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 28.04.2022, ora 12.00 la sediul UAT oraș Murfatlar.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

You may also like