gazetajudeteana.ro

Primăria Corbu – Informare anunț de concesiune de bunuri, servicii de închiriere de terenuri

de

În Monitorul Oficial a fost publicat un anunț de concesiune de bunuri, servicii de închiriere de terenuri al Primăriei Comunei Corbu din județul Constanța. Conform anunțului urmează să fie concesionat un teren în suprafaţă de 9.767 mp, situat în intravilanul U.A.T. Comuna Corbu, zona Terminal Midia – lot 2, aflat în domeniul privat al U.A.T. Comuna Corbu. Concesionarea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 şi H.C.L. nr. 37/17.03.2022.

Conform anunțului publicat în Monitorul Oficial, informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.  Pentru a obține unui exemplar se va achita în numerar la casieria Primăriei Comunei Mircea Vodă suma de 50 de lei. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi) se solicită prin cerere scrisă de la sediul U.A.T. Comuna Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru, de luni până vineri între orele 08.30 – 14.00.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul este de 1.500 lei, sumă ce se achită la casieria U.A.T. Comuna Corbu.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este de 12.04.2022, ora 14:00.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este de 20.04.2022, ora 12.00, la sediul Centrului de tineret (sala de şedinţe) din localitatea Corbu, Str. Principală nr. 23, comuna Corbu, judeţul Constanţa (în spatele Căminului Cultural).

You may also like