gazetajudeteana.ro

Primăria Castelu – Informare Ședință Extraordinară de Îndată a Consiliului Local

de

Consiliul Local Castelu este convocat, astăzi, în ședință extraordinară de îndată de către primarul Nicolae Anghel, de la ora 14.30. Întâlnirea se va desfășura în incinta anexei sediului administrativ al Primăriei Castelu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Castelu pentru perioada aprilie – iunie 2022 – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială nr. 1, comuna Castelu, județul Constanța, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială „Iuliu Valaori“ Nisipari, Sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;
Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin creșterea eficienței energetice la cele două școli:

Influenta aplicării fiecărei soluții tehnice de modernizare energetică se determină prin estimarea noului consum anual de energie, conform părților I și II ale Metodologiei și prin raportarea acestuia la valoarea consumului anual de energie estimat pentru clădire în starea sa actuală (inițială) – valoare determinată prin analiza termică și energetică a clădirii. Succesiunea calculelor termotehnice pentru determinarea performanțelor termo-higro-energetice ale clădirilor de locuit după modernizare este:

➢ stabilirea soluțiilor de reabilitare de principiu (materiale și alcătuiri) în funcție de condițiile specifice;

➢ determinarea rezistențelor termice specifice în câmp curent;

➢ calculul rezistențelor termice corectate (R’);

➢ alegerea ipotezelor de calcul-cost ;

➢ analiza economică.

Materialele utilizate în calcule au caracteristicile tehnice preluate din normativele in vigoare. Costul lucrărilor de intervenție este final și cuprinde valoarea materialelor, manopera si pierderi material conform tehnologiilor de pus in opera. Stabilirea acestor costuri este făcută strict pentru a elabora analiza economica in raportul de audit pentru soluții si pachete soluții; valoarea din auditul energetic nu reprezintă valoarea de investiție care însă va fi cuprinsă în documentația depusa de solicitant. Pentru stabilirea costului total al unui pachetde soluții s-a utilizat costul pentru fiecare soluție singulară inclusă în pachet.Auditorul energetic nu isi asuma responsabilitate privind calculele economice depuse de solicitant. Acestea trebuie facute pe baza de devize cu firme specializate. Valorile din acest audit sunt estimative.

S-au avut în vedere următoarele soluții (S) și pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și instalaţiilor aferente:

Izolarea termică a pereţilor exteriori şi a aticului cu minim 15 cm vata bazaltica;
Schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie performantă energetic cu rama metalica R’=0.9 m2K/W.
Izolarea termică a podului cu vata minerala ignifugata de 30 cm grosime.
Izolarea termică a planşeului peste pamant cu min. 5 cm polistiren extrudat.
Se vor înlocui instalatiile si corpurile de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.
Inlocuirea sistemului de incalzire existent cu POMPA CALDURA
Instalarea de senzori de prezenta pentru iluminat
Instalarea de sistem de monitorizare/control sistem de incalzire
Instalarea panouri fotovoltaice.
Instalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de caldura.

You may also like