gazetajudeteana.ro

APM – Informare proiect ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele: Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu”

de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul demarat de comunele Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu, județul Constanța.

Mediul a decis că este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului și nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele: Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu”, propus a fi amplasat în județul Constanța, intravilanul și extravilanul comunelor Târgușor, Pantelimon, Crucea, Grădina și Vulturu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 9.00-13.30, vineri, intre orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.04.2022.

You may also like