gazetajudeteana.ro

Primăria Murfatlar – Informare intrare în legalitate a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

de
Primăria Murfatlar  ne informează că 1 AN ȘI 5 LUNI a durat soluționarea și intrarea in legalitate a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Murfatlar, cauzate în principal de birocrația excesivă, dar mai ales din cauza luării de poziție a așa-zișilor iubitori de animale.
Fiind conștient de problemele create de câinii fără stăpân, domnul primar, chiar in prima luna de mandat, respectiv in ședința din 20.11.2020, a introdus pe ordinea de zi la punctul nr. 15- Proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Murfatlar la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS -( ASPA IVETS )- conform fotografiei atașate, soluție ce funcționa cu succes intr-o localitate învecinată.
Sub presiunea amenințărilor, chiar cu dosare penale de către iubitorii de câini, s-a retras de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre și s-au demarat toate procedurile legale pentru funcționarea unui serviciu propriu de gestionare a câinilor fără stăpân, deși se cunoștea faptul ca nicio localitate nu a implementat cu succes un astfel de proiect. Pentru justa dumneavoastră informare, mai jos va enumeram pașii făcuți de autoritatea locală in vederea operaționalizării acestui serviciu:
1. S-au transmis solicitări către majoritatea ONG-urilor in vederea implicării acestora in rezolvarea acestei probleme. Cu titlu de exemplu atașam fotocopii după câteva din numeroasele adrese.
2. S-a adoptat HCL nr. 79/02.12.2020 privind înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul primăriei orașului Murfatlar.
3. A fost adoptată HCL nr.86/27.07.2021 prin care s-a aprobat Programul privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor fără stăpân precum și vaccinarea antirabică.
4. S-a adoptat HCL 107/28.09.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu ONG-ul Animal Society care are ca scop activitățile de sterilizare a câinilor de rasă comună pe teritoriul orașului Murfatlar – campanie ce urmează să se desfășoare in Iunie 2022, conform programării acestora.
5. S-a adoptat HCL nr. 117/28.10.2021 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân prin concesiune.
6. In data de 15.12.2022 a fost scoasă la licitație publică delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului, neprezentându-se niciun ofertant. (Atasat fotocopie SEAP).
7. Primarul orașului Murfatlar, urmărind situația gravă a câinilor fără stăpân, a convocat Comitetul Local pentru situații de urgență și a fost adoptată Hotărârea nr. 17 din 21.03.2022, iar conform art. 129 alin 9 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ s-a sugerat asocierea cu o organizație care sa dețină mijloacele și logistica necesară pentru a interveni prompt și eficient pentru evitarea producerii unor evenimente grave la adresa sănătății și securitatii cetățenilor orașului Murfatlar.
In sfârșit, înțelegând gravitatea situației, consilierii locali ai orașului Murfatlar au adoptat in unanimitate HCL nr. 45/28.03.2022 privind aprobarea aderării orașului Murfatlar la Asociația pentru Supravegherea și Protecția animalelor IVETS.
Așadar, după 1 an și 5 luni s-a reușit rezolvarea gestionarii legale a câinilor fără stăpân. Ca dovada, in ultimele 48 ore, 2 cetățeni ai orașului nostru, dintre care un minor in vârsta de 10 ani au fost mușcați de câinii fără stăpân și au necesitat intervenția echipajelor de ambulanță, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, iar ASPA INVETS a intervenit prompt (cca 30 de min) și au ridicat câinii agresivi.

You may also like