gazetajudeteana.ro

Consiliul Județean Constanța – Informare achiziție publică stații de încarcare auto

de

Consiliul Județean Constanța organizează achiziție publică pentru servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţie “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice la obiective aflate în domeniul public al judeţului Constanţa”

Valoarea estimată a achiziţiei este de 135.000 lei fără TVA Termenul limită de depunere a ofertelor este 25.03.2022, ora 12:00

Consiliul Județean Constanța organizează achiziție publică pentru servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice faza SF, precum şi întocmirea documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul de investiţie “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice la obiective aflate în domeniul public al judeţului Constanţa”.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 135.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

La achiziție, pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP.

Contractul de achiziţie publică intră în vigoare după data semnării şi înregistrării acestuia de către ambele părţi (după constituirea garanției de bună execuție) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.

Durata estimată a contractului este de 120 zile calendaristice.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25.03.2022, ora 12:00.

Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele la adresa de e-mail licitatii@cjc.ro sau o vor depune, în plic închis, la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, Municipiul Constanţa, cu scrisoare de înaintare conform Formular 1, în care se va preciza obiectul achiziţiei.

You may also like