gazetajudeteana.ro

Primăria Medgidia -Informare licitație obiectiv de investiții „Construire creșă“

de

Primăria Municipiului Medgidia a lansat o licitație pentru execuția unor lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții „Construire creșă“ în localitate. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa a II-a.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin contractul de finanțare nr. 1712/01.03.2018 se execută lucrări pentru construire creșă în municipiul Medgidia. Acestea au început în data de 1.10.2019, fiind executate, până în prezent, în proporție de aproximativ 50%. Pe parcursul derulării contractului de lucrări, a intervenit necesitatea emiterii de dispoziții de șantier pentru variații de cantități de lucrări, dar și ca urmare a schimbării soluției tehnice, în vederea îndeplinirii condițiilor din avizul de securitate la incendiu, și a modificărilor pentru creșterea nivelului calitativ al obiectivului.

Având în vedere faptul că, pentru realizarea acestor lucrări suplimentare, sunt necesare materiale care nu se regăsesc în oferta constructorului inițial și că valoarea lucrărilor suplimentare depășește 15% din valoarea contractului deja semnat, se impunea inițierea unei noi proceduri de achiziție

Durata maximă de execuție a acestora este de patru luni de la data semnării contractului. Valoarea estimată a lucrărilor suplimentare este de 841.305,18 lei, fără TVA.

Noul imobil este compus din Demisol parțial + Parter și are funcțiunea de creșă cu program de zi. Se încadrează în ,,clasa II de importanță“, conform normativului de protecție seismică P100-1/2013, respectiv în categoria clădirilor având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă.

You may also like