gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 14-18 martie 2022

de

Primăria Năvodari Raport de activitate săptămâna 14-18 martie 2022

Politia Locala

– 33 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 18 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– 33 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 208 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 25 procese verbale trimise spre afișare, 2 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 10 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 10 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 3 sesizări rezolvate
– 10 somații pentru autoturisme abandonate
– somație înmânată
– 16 persoane juridice și 8 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 1 somație pentru igienizare

Gospodarie Comunala
– Distribuit pomi fructiferi cetățenilor ce au solicitat prin Programul ,,Un pom pentru Fiecare Om – Un pom pentru fiecare casa,,
– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni, strâns frunze
– Reparații, mobilier stradal vandalizat, semne circulație și locuri de joacă
– Igienizare cimitir
– Finalizat sistem de irigații bl. A8
– Mentenanță Biobază
– Turnare beton alei pietonale bl. A8
– Scos gard viu
– Servicii de ecarisaj
– Reparații instalație sanitară Sala de Sport și Creșa 20
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 146 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 87 acte de identitate
– S-au înregistrat 1 căsătorie, 8 decese, 4 divorțuri
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 136 de persoane
– S-au furnizat datele a 25 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– 24 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale

Juridic

– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 30 dosare
– 25 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 13 adrese de corespondență internă și 7 către alte instituții și cetățeni

Audit
– Debutul misiunii de audit conform planificării prin întocmirea și comunicarea documentației specifice – Ordin de serviciu, Declarație de independență a auditorului, Notificare începere misiune de audit public intern.
– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor

Serviciul Impozite si Taxe

• 208 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 2560 din care 1157 la ghiseu cu numerar, 716 la ghiseu cu POS, 463 prin Etax, 224 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 636 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 232 declarații auto persoane fizice și juridice
– 708 declarații teren persone fizice și juridice
– 280 declarații de taxa de salubrizare
– 516 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice

• 158 amenzi contravenționale operate în sistem
• 142 somații + titluri executorii persoane fizice
• 26 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• dosare de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 82 corespondență, adrese
• dosar soluționat pe O.G 69/2020
• 18 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
• 11 dosare de scutire plată pentru persoane cu dizabilități

Clubul Sportiv Năvodari

Calendar competitional

– Secția fotbal seniori, sâmbătă, 19 martie, ora 13, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Constantin Funda) – Sparta Techirghiol, meci din Liga a 4-a.

– Juniori A1, sâmbătă, 19 martie, ora 11, Sta

– dionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Florin Adam) – Sparta Techirghiol, meci din Liga a 4-a.

– Juniori C2 (antrenor George Focan) sâmbătă, 19 martie, ora 9,30 CS Mihail Kogălniceanu – CS Năvodari, juniori D2 (antrenor Ciprian Cazan) sâmbătă, 19 martie, ora 9, teren sintetic, Sporting Năvodari – CS Năvodari, juniori B1 (antrenor Adrian Manea) sâmbătă, 19 martie, ora 9, Farul Constanța – CS Năvodari, Juniori E2 (antrenor Marius Dinicu) sâmbătă, 19 martie, ora 13, Farul Constanța – CS Năvodari, Juniori E3, (antrenor Cristian Mihăilă), joi, 17 martie, ora 15,30 Luceafărul 2 Constanța – CS Năvodari.

– Secția de volei, duminică, 20 martie, ora 10, Sala Sporturilor Năvodari, meci de pregătire, CS Năvodari (prof. Robert Pererva) – Axiopolis Cernavodă.

– Secția de baschet, (antrenori Valerio Cristea și Alexandru Anton) sâmbătă, 19 martie, ora 11, Sala Sporturilor Năvodari, meci de pregătire, echipe feminine U13, CS Năvodari – ACS Cormoran Constanța, sâmbătă, 19 martie, ora 12, Sala Sporturilor Năvodari, meci de pregătire, echipe masculine U14, CS Năvodari – ACS Cormoran Constanța.

– Secția de rugby, (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase), duminică, 20 martie, ora 11, Stadionul Flacăra, meci test echipe seniori, CS Năvodari – CSM Galați.

Administrarea Domeniului Public și Privat
– Sute de cireși, nectarini, piersici, pruni, meri, caiși și vișini au fost împărțiți cetățenilor care si-au exprimat dorința de a participa la programul pilot “Un pom pentru fiecare om, un pom pentru fiecare casă”.
– 10 avize de intervenție
– 37 avize de funcționare agenți economici
– proces verbal de recepție
– 17 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 21 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 8 autorizații de parcare
– 55 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– avize de ocupare a domeniului public
– 53 documente de corespondență externă
– 156 documente corespondență internă
– acorduri de intabulare
– 7 sesizări iluminat public
Asistență Socială
– 7 dosare noi pentru indemnizaţie creştere copil/ stimulent de inserţie
– 7 dosare noi pentru alocaţie de stat
– 4 anchete sociale pentru reevaluare beneficiar de ASF;
– s-au distribuit tichete educaţionale luna Februarie 2022 pentru 9 beneficiari
– s-au primit 61 de cereri pentru tichete sociale Paşte 2022 – 8 beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei, 7 beneficiari de ajutor social şi 46 persoane fără venituri
– s-au primit alimentele de la furnizor, pentru un număr de 51 beneficiari, ai cantinei de ajutor social şi distribuirea către beneficiari;
– s-au efectuat 4 anchete sociale în vederea obținerii încadrarii într-un grad de handicap;
– s-au primit şi s-au verificat în programul PATRIMVEN un număr de 400 cereri în vederea primirii de tichete sociale cu ocazia Paște 2022 la categoria pensionari ;
– 6 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru orientarea școlară și profesională a copiilor, pentru reevaluarea și încadrarea copiilor în grad de handicap, în vederea monitorizării planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap, în vederea reevaluării asistenților personali ai copiilor cu handicap grav cu asistent personal, în vederea efectuării anchetelor sociale pentru încadrarea adulților în grad de handicap
– 4 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru reîncadrare în grad de handicap a adulților cu handicap
– 3 adrese noi primite de la DGASPC Constanta cu privire la: verificare situatie copiii in dificultate, conflicte intre parinti
– 4 anchete sociale intocmite si transmise institutiilor solicitante,
– 3 adrese noi primite de la Judecatorie si notariate privind efectuarea anchetelor psihosociale in dosarele avand ca obiect divort cu minori, exercitarea autoritatii parintesti
– În această perioadă serviciile creșei au fost acordate în medie zilnică unui număr de 40 de copii prezenți. Serviciile acordate copiilor de vârstă ante preşcolară, au constat în servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere. În ceea ce privește activitățile educaționale, s-au desfășurat conform planificării, atingându-se cele cinci domenii de dezvoltare, respectiv: dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale; dezvoltare socio-emoțională; capacități și atitudini de învățare; dezvoltarea limbajului, a comunicării; dezvoltare cognitivăși cunoașterea lumii.
– Încheierea evenimentului Ziua Mondială a Asistenței Sociale sub egida ”Recunoștință și ajutor reciproc”, https://www.primaria-navodari.ro/15-martie-ziua-mondiala-a-asistentei-sociale-mesajele-elevilor-din-navodari-in-cadrul-proiectului-recunostinta-si-ajutor-reciproc/
– In prezent se afla în evidența centrului 30 de beneficiari, din care 12 sunt inclusi pe grupa gimnaziala, iar 16 pe grupa primara, 6 pe consiliere psihologica din care doi nu sunt incluși în activitățile socio-educative;
– S-au încheiat 2 contracte de voluntariat, prin includerea a incă 2 voluntari, elevi ai Liceului „Lazar Edeleanu! Navodari la activitățile socio-educaționale;
– pregătire materiale pentru ședințe de consiliere psihologică copii
– derulare ședințe de consiliere psihologică individuală copii – intervenție clinică primară (clinică primară ( reechilibrare emoțională, modelare comportamentală, stimulare cognitivă) – evaluare psihologică si interpretarea rezultatelor obținute
– S-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie, în evidența centrului de zi pentru personae în vârstă aflându-se 20 de beneficiari;
– A fost susținută ora de socializare în cadrul CZPV în care au fost incluse informări pe marginea recensământului și diferite forme de sprijin acordate beneficiarelor, in funcție de solictarea acestora;
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– A fost efectuată o deplasare pe teren în vederea efectuării informării noului beneficiar cu privire la: organizarea și funcționarea serviciului social, procedura de informare, accesare, evaluare și planificare, drepturi și obligații, încetare, măsurarea gradului de satisfacție, sesizări și reclamații; procedura împotriva cazurilor de abuz și neglijare, incidente deosebite;
– Pentru o persoană vârstnică din comunitate s-au întreprins demersuri pentru recuperarea unor sume de bani restante. În acest sens, s-a colaborat cu Agenția Județeană de Plăți și Inspectie Socială Constanța;
– S-a oferit consiliere și îndrumare unei alte persoane din comunitate pentru identificare unui spațiu de locuit, aflându-se în situația de a elibera spațiul închiriat în prezent;

Urbanism
– 22 certificate de Urbanism
– 8 autorizații de construire
– 7 adrese de corespondență
– 8 certificate de atestare a edificării construcției
– 32 adeverințe de nomenclator stradal
– 11 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
– 8 procese verbale de recepție

S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Montat borduri mari strada Primăverii
– Pregătire pentru asfaltare aleea Materna și strada Primăverii

Registratura

– Au fost înregistrare și rezolvate favorabil un număr de 2 199 documente, din care 223 depuse de cetățeni, operațiuni administrative care pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea direct între cetățean și funcționarul public, iar
1 976 documente interne între direcții servicii, compartimente, birouri;

You may also like

article-image
Administrație

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat astăzi, alături de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, la întâlnirea de lucru organizată în Sala “Remus Opreanu”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat astăzi, alături de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, la întâlnirea de lucru organizată în Sala “Remus Opreanu” a Palatului...