gazetajudeteana.ro

Primăria Crucea – Informare proiect construire și dotare cămin cultural

de

Compania Națională de Investiții a scos la licitație contractul care vizează lucrările de proiectare, asistență tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare cămin cultural, strada Amurgului, nr. 4, sat Crișan, comuna Crucea”. Lucările trebuie să fie gata în 12 luni, iar suma pusă la dispoziție de autoritate este de 4,65 milioane de lei.

Ofertanții interesați de acest contract trebuie să depună ofertele până pe data de 3 mai 2022, deschiderea ofertelor urmând a avea loc în aceeași zi. Fondurile pentru acest proiect vor fi asigurate de la bugetul de stat, fiind pusă la bătaie suma de 4.655.055,69 lei, fără TVA. Potrivit datelor înscrise în caietul de sarcini al achiziției, suma este compusă din:

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 119.734.99 lei
Cheltuieli pentru investiția de bază – 4.437.575,04 lei
Alte cheltuieli – 97.745,66 lei din care organizare de șantier – 97.745,66 lei
Durata contractului este de 51 de luni din care trei luni sunt rezervate proiectării, 12 pentru realizarea efectivă a lucrării și restul de 36 de luni este perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor.

You may also like