gazetajudeteana.ro

Primăria Agigea – Informare decontare cheltuieli cetăţeni străini sau apatrizi

de

Primăria Agigea ne informează că persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a beneficia de decontarea hranei cetățenilor străni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la PRIMĂRIA AGIGEA, la Compartimentul SVSU tel. 0732007740, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:
a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care
sunt găzduite persoanele;

(2) Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

(3) Cererile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) se soluţionează în luna următoare.

(4) În cerere solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

You may also like