gazetajudeteana.ro

Primăria Techirghiol – Informare Sedință de Consiliu Local 17.03.2022

de

Mâine, 17 martie 2022, incepand cu ora 16.00, va avea loc sedinta Consiliului Local Techirghiol in sala de sedinte din cadrul Primariei Orasului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 24.
Va prezentam mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobarii consilierilor locali.
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2022.
2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 2/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanţarea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie de interes public nr. 108/2022 pentru extindere în zona Cartier Nenciu Stoian, loc. Techirghiol, jud. Constanţa – etapa 1.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare pentru elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol pentru anul şcolar 2021-2022.
5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 27/03.02.2022 privind aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2022.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor si capitalurilor proprii, aflate in domeniul public si privat al UAT Techirghiol.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.192/26.11.2021 privind aprobarea preluării, în principiu, în domeniul privat al orașului Techirghiol, a terenului în suprafață de 1080 mp, nr. cadastral 104802 – alee acces – A 233/20/3/13.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.191/26.11.2021-privind aprobarea preluării, în principiu, în domeniul privat al orașului Techirghiol, a terenului în suprafață de 1455 mp, nr. cadastral 10773-alee acces- str. Prelungirea 9 Mai, lot 2/19( fost A 268/1/2/19).
9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă Mică, Ps 273/1/1+Ps 273/1/2+Ps 273/4/2 Lot 2, Lot 42/1, Orașul Techirghiol, jud. Constanța”.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de finanţare nr. 732/28.11.2017 privind proiectul “Dezvoltarea Infrastructurii pentru Turismul Balnear și a activităţilor recreative în Statiunea Balneară Techirghiol, Judetul Constanta”, COD SMIS 118447.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii HCL 7/14.01.2021 privind aprobarea aplicarii în cadrul POIM, Axa prioritară (AP) 9 – „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pentru proiectul „Consolidarea capacității unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din orașul Techirghiol în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui proiect.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor și a indicatorilor tehnico-econimici pentru „Executarea Lucrărior pentru Realizarea de Acees la Organizările de Șantier privind Realizarea Investițiilor la Lotizările din Zona Nenciu Stoian” și „Executarea de Lucrări la Trotuare Degradate”.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Techirghiol, organizată ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, aprobat prin H.C.L. nr. 235 / 11.12.2019.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de primire cereri și distribuire tichete sociale pentru Sărbătorile de Paște și Crăciun.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local și un membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat.
16. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local.
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol.
18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei SUSAN Maria.
19. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei CIOCAN Violeta.
20. Proiect de hotărâre privind aprobare dizolvare și lichidare prin hotărâre judecătorească a Clubului Sportiv Victoria Techirghiol.
21. Diverse.

You may also like