gazetajudeteana.ro

Primăria Cernavodă – Informare execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică a 4 blocuri de locuințe” din orașul Cernavodă

de

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termica a 4 blocuri de locuințe” din Orașul Cernavodă, Județul Constanța

Descriere contract licitatie SEAP
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „ Reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinte” din Orasul Cernavoda, Judetul Constanta
Data publicarii: 2022-03-14 | Data licitatiei: 2022-03-31 | Tip contract: Lucrari

II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu:
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „ Reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinte” din Orasul Cernavoda, Judetul Constanta Numar de referinta:Nr. 8510 din 04.03.2022, cu nr. referinta 0.2.22.67
II.1.2) Cod CPV principal:
45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului:
Lucrari / Executarea
II.1.4) Descriere succinta:
A) Obiectul contractului Executie lucrari pentru obiectivul de investitie „ Reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinte” din Orasul Cernavoda, Judetul Constanta B) Valoare estimata a lucrarilor este de 5.258.571,01 lei fara TVA, formata din: – LOT 1 Bloc 11, Str. Liliacului nr. 3- 40 apartamente = 1.426.929,00 lei fara TVA – LOT 2 Bloc 12, Str. Liliacului nr. 5- 40 apartamente = 1.271.506,19 lei fara TVA – LOT 3 Bloc 14, Str. Liliacului nr. 6- 40 apartamente = 1.714.909,14 lei fara TVA – LOT 4 Bloc 15, Str. Liliacului nr. 8- 20 apartamente = 845.226,68 lei fara TVA C) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017 D) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:6
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea totala estimata:5258571.01 Moneda: RON
II.1.6) Informatii privind loturile:
Contractul este impartit in loturi:Da

Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 4
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:4
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui chiar si unui singur ofertant toate cele 4 loturi in situatia in care acesta este castigator

You may also like