gazetajudeteana.ro

Primăria Săcele – Informare asfaltare străzi zona de SUD

de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a transmis Primăriei Săcele că pentru proiectul referitor la asfaltarea străzilor din zona de sud a comunei nu sunt necesare lucrari pentru efectuarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului. Pentru partea de nord a lcoalității, Primăria Săcele a contractat recent lucrările de realizare a documentațiilor, a studiilor geo și a expertizei tehnice.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele pot fi consultate la sediul autorităţii competențe pentru protecţia mediului Constanța din Constanța, strada Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 13.30, vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Comentariile, observaţiile, propunerile publicului interesat se pot înainta până la dată de 20.03.2022 (în termen de 10 zile de la dată afişării prezentului anunţ).

Primăria Săcele a predat, la începutul lunii martie 2022, contractul privind realizarea documentației pentru avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru asfaltarea a 7,5 km de străzi, a realizării studiului topo, a studiului geotehnic și a expetizei tehnice pentru suma de 112.464 lei firmei S.C. VAMIG S.R.L. din Constanța.

You may also like