gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Informare Raport de activitate săptămâna 7-11 Martie 2022

de

Raport de activitate săptămâna 7-11 Martie 2022

Politia Locala
– 37 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 17 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– 14 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 144 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 14 procese verbale trimise spre afișare, 36 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 18 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 13 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 5 sesizări rezolvate
– 3 somații pentru autoturisme abandonate
– 1 somație înmânată
– 19 persoane juridice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 2 somații pentru igienizare

Gospodarie Comunala
– Toaletat arbuști, salubrizat parcuri și spații verzi, efectuare șeibi, săpat trandafiri, curățare gard viu și buruieni, strâns frunze
– Reparații, mobilier stradal vandalizat, semne circulație și locuri de joacă
– Igienizare cimitir
– Finalizat sistem de irigații bl. A7, A6
– Mentenanță Biobază
– Turnare beton alei pietonale bl. A7 și A5
– Scos gard viu str. Panseluțelor
– Servicii de ecarisaj

S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 113 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 112 acte de identitate
– S-au înregistrat 3 căsătorii, 3 divorțuri
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 108 de persoane
– S-au furnizat datele a 2 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
Serviciu monitorizare proiecte – Registru – Arhivă
– S-au înregistrat 1.737 documente, dintre care 123 depuse de cetățeni, iar 1614 au fost documente interne

Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 37 dosare
– 8 comunicări de hotărâri judecătorești
– 9 citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 25 adrese de corespondență internă și 5 către alte instituții și cetățeni

Audit
– Pregătirea documentației și legislației pentru misiunea de audit public intern programată în primul trimestru din anul 2022
– Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea pregătirii acțiunilor de audit viitoare ce se vor desfășura în anul 2022, precum și pentru îmbunătățirea cunoștințelor

 Serviciul Impozite si Impozite
• 168 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 2038 din care 946 la ghiseu cu numerar, 492 la ghiseu cu POS, 394 prin Etax, 206 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 602 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 218 declarații auto persoane fizice și juridice
– 594 declarații teren persone fizice și juridice
– 230 declarații de taxa de salubrizare
– 398 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 164 amenzi contravenționale operate în sistem
• 120 somații + titluri executorii persoane fizice
• 10 adrese de înființare proprie pe venituri personae fizice
• dosare de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 88 corespondență, adrese
• 12 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu

Clubul Sportiv Năvodari – Calendar competitional
– Secția fotbal seniori, sâmbătă, 12 martie, ora 13, CSO Ovidiu – CS Năvodari (antrenor Constantin Funda), meci din Liga a 4-a.
– Juniori A1, sâmbătă, 12 martie, ora 11, CSO Ovidiu – CS Năvodari (antrenor Florin Adam), meci din Liga a 4-a.
– Juniori C2 (antrenor George Focan) sâmbătă, 12 martie, ora 11,30 teren sintetic, CS Năvodari – Performer Constanța,
– juniori D2 (antrenor Ciprian Cazan) joi, 10 martie, ora 19,30, CS Năvodari – Black Sea Năvodari, juniori D2 (antrenor Ciprian Cazan) sâmbătă, 12 martie, ora 16, teren sintetic, CS Năvodari – Luceafărul Constanța, juniori B1 (antrenor Adrian Manea) sâmbătă, 12 martie, ora 9,30 teren sintetic, CS Năvodari – CFR Constanța.
– Secția de handbal, marți, 8 martie, Sala Sporturilor Năvodari, grupa 2008, meci de pregătire, CS Năvodari (prof. Diandra Adam) – HC Omer Constanța,
– duminică, 13 martie, Sala Sporturilor Năvodari, grupa 2011-2012, meci de pregătire, CS Năvodari (prof. Diandra Adam) – HC Kir Techirghiol.
– Secția de baschet, sâmbătă, 12 martie, ora 19, Sala Tomis Constanța, meci de pregătire, echipe U13, Fly OC Constanța – CS Năvodari (antrenori Valerio Cristea și Alexandru Anton).

Administrarea Domeniului Public și Privat
– Acțiuni de toaletat arbori uscati pe raza orașului
– 12 avize de intervenție
– 25 avize de funcționare agenți economici
– 1 proces verbal de recepție
– 4 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 16 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 49 autorizații de parcare
– 7 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– 1 avize de ocupare a domeniului public
– 52 documente de corespondență externă
– 132 documente corespondență internă
– 3 acorduri de intabulare
– 5 sesizări iluminat public

Asistență Socială

În săptămâna 07.03. – 11.03.2022 compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei Oraşului Năvodari a desfăşurat următoarele activităţi:
• primirea alimentelor de la furnizor, pentru un număr de 48 beneficiari, ai cantinei de ajutor social şi distribuirea către beneficiari;
• întocmit raport telefonic și raport de vizită – sesizare privind bătrân izolat la domiciliu;
• s-au primit 295 cereri în vederea acordării de tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Paştelui – 2022 la categoria pensionari – verificate în PatrimVen şi înregistrate ;
• s-a prelungit un contract în vederea acordării de servicii sociale gratuite în cadrul cantinei de ajutor social;
• s-au eliberat adeverinţe asistent personal, conform Legii nr. 448/2006 ;
• transmitere situaţii luna februarie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Legii nr. 226/2021 către AJPIS Constanta
• s-au primit 5 dosare indemnizaţii creştere copil şi stimulent de inserţie;
• s-au primit 4 dosare pentru acordare alocaţie de stat;
• distribuit tichetele educationale pentru luna februarie 2022, conform Legii nr. 248/2015
• eliberat adeverinta pentru beneficiar ajutor social
• verificări în sistemul informatic ANAF (PatrimVen) a situației beneficiarilor de ASF – 5 familii;
• efectuare anchete sociale pentru reevaluare beneficiar de ASF – 2 familii;
• întocmit referat şi dispoziţie privind modificare cuantum alocaţie de susţinere a familiei începând cu luna martie 2022 pentru 36 de beneficiari;
• s-au primit şi înregistrat 26 cereri pentru tichete sociale Paste 2022 ale beneficiarilor de alocaţie de susţinere a familiei şi 13 cereri ale beneficiarilor de ajutor social
• s-au primit 26 cereri pentru acordare tichete sociale Paste 2022 ale persoanelor fără venituri – verificări în PatrimVen şi înregistrate
• Protecția și promovarea drepturilor copiilor cu handicap:
• – vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru orientarea școlară și profesională a copiilor (1 caz.), întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
• – vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru reevaluarea și încadrarea copiilor în grad de handicap (1 caz.), întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
• – vizite în teren în vederea monitorizării planurilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu handicap (2 caz.), întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
• – vizite în teren în vederea reevaluării asistenților personali ai copiilor cu handicap grav cu asistent personal (3 caz.), întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
• – vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale pentru încadrarea adulților în grad de handicap (1 caz.), întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
• – convorbiri telefonice în vederea clarificării situației copiilor cu dizabilități (1 caz.), întocmirea rapoartelor de convorbire telefonică și înaintarea acestora conducerii spre semnare;

CENTRU DE ZI PENTRU COPII
• A debutat evenimentul Ziua Mondială a Asistenței Sociale sub egida ”Recunoștință și ajutor reciproc”
• Mentinerea derulării proiectului comunitar ”Dacă ai nevoie de o haina, poți lua, dacă vrei să ajuți, poți lăsa”
• S-a efectuat o anchetă socială pentru finalizarea procedurii de admitere pentru o nouă solicitare la Centrul de Zi pentru Copii.
• Se află în procesul de evaluare inițială și admitere încă 2 solicitări pentru includerea copiilor la activitățile socio-educative;
• In prezent se afla în evidența centrului 30 de beneficiari, din care 12 sunt inclusi pe grupa gimnaziala, iar 16 pe grupa primara, 6 pe consiliere psihologica din care doi nu sunt incluși în activitățile socio-educative;
• S-a marcat, la nivel de centru în cadrul activităților socio-educaționale, ziua de 08 martie – Ziua Înternațională a Femeii – copiii au confecționat flori și felicitări pentru a fi oferite persoanelor feminine (mame, bunici, mătuși, persoane față de care au dezvoltat relații de atașament) din viața lor .
• A avut loc intalnire echipă multidisciplinară în care s-au punctat reevaluările planificate pentru martie pentru un număr de 7 beneficiari.
• Reorganizarea spațiului de lucru pentru activitatea sprijn efectuare teme: 3 centre de lucru/pe grupa primară astfel încât pentru copii suportul educational acordat să fie cât mai adecvat nevoilor acestora și să beneficieze de atenție sporită în efectuarea temelor;
• Concomitent, s-a oferit sprijin pe efectuare teme, îndrumare privind formarea deprinderilor de studiu individual (ciclul primar și ciclul gimnazial) și invatarea lectiei pentru ziua următoare conform orarului școlar al copilului; Se impune deseori, intervenția specializată de lucru unu la un (1 personal de specialitate – copil);
• derulare ședințe de consiliere psihologică individuală copii – intervenție clinică primară (clinică primară ( reechilibrare emoțională, modelare comportamentală, stimulare cognitivă) – evaluare psihologică si interpretarea rezultatelor obținute
• Zilnic, asistentul medical a supravegheat acordarea mesei calde pentru numarul mediu de 20 copii.
• În colaborare cu Fundatia Baylor Marea s-a derulat o campanie de testare gratuită pentru hepatita de tip B sau C şi HIV pentru locuitorii orașului Năvodari, pe bază de programare. UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU
• Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.
Urbanism
– 32 certificate de Urbanism
– 8 autorizații de construire
– 7 adrese de corespondență
– 25 certificate de atestare a edificării construcției
– 18 adeverințe de nomenclator stradal
– 7 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
– 3 procese verbale de recepție
S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Montat bordură str. Pescarilor
– Montat borduri mari strada Primăverii

You may also like