gazetajudeteana.ro

Primăria Murfatlar – Informare licitație publică

de

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-
local@primaria-murfatlar.ro , organizează licitaţie publică în vederea vânzării unui teren
aparținând domeniului privat al orașului Murfatlar, situat în extravilanul orașului Murfatlar,
amplasat izolat, pe partea dreaptă a străzii Calea București, cu sens de mers Valu lui Traian – Murfatlar. Terenul extravilan în suprafaţă de 1.780 mp (parcela Cp 1926/1) și construcție în suprafață construită la sol de 54 mp este înscris în CF 105471, nr.cadastral 105471. Vânzarea se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și HCL nr. 101/28.09.2021; HCL nr. 41/28.02.2022
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la
Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de
atribuire este 15.03.2022, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 25.03.2022, ora 10.00 la sediul U.A.T
oraș Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, oraș Murfatlar, jud.Constanța. Ofertele se depun la sediul vânzătorului în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta se redactează în limba română.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 25.03.2022, ora 12:00,
la sediul U.A.T oraș Murfatlar.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia
Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro , tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

___________________________________________________________________________________________________

UAT oraș Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud.
Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail: consiliu-
local@primaria-murfatlar.ro , organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 21,47 mp, cu destinația de cabinet medical ­ proprietate privată a orașului Murfatlar, înscris în CF 104617, situat în Aleea Lalelelor, nr. 1A, oraș Murfatlar, jud. Constanța. Închirierea se realizează conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și conform HCL nr. 42/28.02.2022
Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la
Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de
atribuire este 18.03.2021, ora 16.00.
Ofertele vor putea fi depuse până la data de 28.03.2022, ora 10.00 la sediul UAT oraș
Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 28.03.2022, ora 12.00
la sediul UAT oraș Murfatlar.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia
Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro , tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Amzacea – Informare acord de mediu pentru proiectul „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Amzacea, județul Constanța”

Primăria Amzacea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA AMZACEA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în județul Constanța, comuna Amzacea,...