gazetajudeteana.ro

Primăria Ostrov – Informare publică documente tehnice sectoare cadastrale nr. 18 și nr. 37

de

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Primăria OSTROV  anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 18, 37 din UATOSTROV, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii: 03.03.2020 Data de sfarsit a afisarii: 04.05.2020

Adresa locului afisarii publice: Str. 1 Mai nr.19,  COMUNA OSTROV

Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI OSTROV.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

You may also like